Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Sveikinimų žymė / Vestuviniai sveikinimai jauniesiems

Vestuviniai sveikinimai

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti. Todėl visų dienų ir metų bėgyje, Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą. Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi, Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją. Tegul takuos obels žiedai Jums sninga, Tegul kelius Jums spinduliais nusėja. Ir saugokite židinį bendros ugnies, Kad vėjai […]

Vestuviniai sveikinimai

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami. O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir ji tik pats surast gali. Sunku, oi būna! Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys, Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą […]

Vestuviniai sveikinimai

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn. Žinokite gyvenime suklysti daug kartų tenka. Būkite laimingi!

Vestuviniai sveikinimai

Iš tų paikysčių, kur jaunystė šėlo Išėjote abu kartu… Todėl pajauskite dar kartais gėlą, Pamatę buvusius draugus. Į meilės muziką nuveskit Balčiausius angelus dangaus, Į šventės puotą veskit dviese Draugus, kurie pasveikint lauks. Palaimos šydą užsimetę Praeikit dviese tarp žmonių, O mes sušuksim “Jūs jau vedę!” Laimingi būkite kartu.

Vestuviniai sveikinimai

Rožinio aromato pripildytas vestuvių rytmetis daugelį metų lydės Jūsų prisiminimus. Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai, liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose. Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme, iš kurios visą gyvenimą semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę. Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastą šeimą, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu […]

Vestuviniai sveikinimai

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė. Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo. Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna, tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų. Daug laimės Jums.

Vestuviniai sveikinimai

Esat Jūs jauni abu – Gera buvo linksmintis, O dabar į dvi puses Obuolį dalinsitės. Nuo dabar abu žiedais Būsite sukaustyti, Vienas kito pakuždom Patarimo klausite. Ir dalinsitės perpus Liūdesį ir pusrytį, Jei į pusnį grius kuris – Tai abudu griūsite. Linkime geros kloties, Ko abudu tikitės Ir mylėti taip karštai, Kaip dabar, kad mylite.

Vestuviniai sveikinimai

O meilė juk suartina krantus, ji net didžiausius viesulus nutildo. Tebūna jūsų židinys jaukus – taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo. Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę. Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės, Drąsūs ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai. Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė […]

Vestuviniai sveikinimai

Dieną – žuvėdros lieptą rentė Ant upės neramių krantų, Ir lieptas suvedė gyventi, Ir juoktis, ir liūdėt kartu. Tegul nebūna ašarų karčių Ir lūpų, sukąstų lyg skausmo. Tegul Jūsų širdyse rusens Didysis meilės jausmas.

Vestuviniai sveikinimai

Metai tegu sensta – Jūs nesenkit, Audros tegu verkia – Jūs neverkit, Vėtros tegu siaučia – Jūs mylėkit, Svajos tegu grįžta, nusilenkia ir pasiduoda išsipildymui. Tad linkim nepavargt gyvenimo kely, Laimingi būkite džiaugsme, stiprūs liūdesy.

Vestuviniai sveikinimai

Aukso žieduose sau laimę suradę Daugiau neišsiskirkit niekada. Išguję iš širdžių vergaut vienatvę. Gyvenkit savo meile amžina. Bučiuodami bekraštę meilės naktį, Žiūrėdami žvaigždynų akimis, Į pelenus galėtumėt sudegti, Beribę meilės kaitrą jusdami. Iš priesaikų sukurkit meilės sostą Ir karūnuokit lemtį gerumu, Lai Dievas iš dangaus ramybe glosto Už meilę pratęstą dviejų šeimų. Laiminga būna ta […]

Puslapiai:12345678