Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Sveikinimų žymė / Sveikinimai vestuvių proga

Vestuviniai sveikinimai

Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui, Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti. Todėl visų dienų ir metų bėgyje, Jūs saugokit viens kitą, kaip didžiausią turtą. Ir eikite per žemę tiesūs ir laimingi, Neklupdami prieš audrą, nelinkdami prieš vėją. Tegul takuos obels žiedai Jums sninga, Tegul kelius Jums spinduliais nusėja. Ir saugokite židinį bendros ugnies, Kad vėjai […]

Vestuviniai sveikinimai

Brangus Piršleli melagėli, Neatlikai Tu pareigos: Tu pamergių nepamylėjai, Nesurandi namuos svočios, Ir pabroliai neprisigėrė — Nesivolioja nieks kampuos… Jaunoji mus visus prikėlė Ir sakė, darbo greitai duos! Kraičius žadėjai padalinti, Bet matome dabar visi, Kad galim Tau net nepriminti, Nes apgavikas Tu esi! Žadėjai mums arielkos duoti Ir šokt lig ryto su svočia, Bet […]

Vestuviniai sveikinimai

Neverk prie slenksčio, neraudoki Tu išteki mylėdama tikrai. Tiesiog gyvenki — ne aukokis — Ir jausi laimę amžinai. Auksinį žiedą dovanojęs Jau tiltais nunešė Tave Į begalinės meilės rojų, Kur būsi Jam tikrai viena. Baltoji paukštė sužieduota — Mes linkim Tau ilgai mylėt Taip, kad jaunystės paaukotos Tau nereikėtų jau gailėt.

Vestuviniai sveikinimai

Į tolumas nueina žmonės, Kitiems kelius pramindami. O meilės kelias, jis kiekvieno kitas, Ir ji tik pats surast gali. Sunku, oi būna! Daužo kojas Ir širdį akmenys pikti. O reikia eiti neparpuolant Ir draugą saugojant kely. Gyvenkite abu kaip žmonės, Nesusmulkėję, dideli. Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys, Gyvenime suklysti negali. Nuneškit meilės trapų žiedą […]

Vestuviniai sveikinimai

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuoj paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn. Žinokite gyvenime suklysti daug kartų tenka. Būkite laimingi!

Vestuviniai sveikinimai

Iš tų paikysčių, kur jaunystė šėlo Išėjote abu kartu… Todėl pajauskite dar kartais gėlą, Pamatę buvusius draugus. Į meilės muziką nuveskit Balčiausius angelus dangaus, Į šventės puotą veskit dviese Draugus, kurie pasveikint lauks. Palaimos šydą užsimetę Praeikit dviese tarp žmonių, O mes sušuksim “Jūs jau vedę!” Laimingi būkite kartu.

Vestuviniai sveikinimai

Rožinio aromato pripildytas vestuvių rytmetis daugelį metų lydės Jūsų prisiminimus. Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai, liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose. Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme, iš kurios visą gyvenimą semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę. Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastą šeimą, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu […]

Vestuviniai sveikinimai

Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė. Ne, ne… neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo. Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna, tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų. Daug laimės Jums.

Vestuviniai sveikinimai

Esat Jūs jauni abu – Gera buvo linksmintis, O dabar į dvi puses Obuolį dalinsitės. Nuo dabar abu žiedais Būsite sukaustyti, Vienas kito pakuždom Patarimo klausite. Ir dalinsitės perpus Liūdesį ir pusrytį, Jei į pusnį grius kuris – Tai abudu griūsite. Linkime geros kloties, Ko abudu tikitės Ir mylėti taip karštai, Kaip dabar, kad mylite.

Vestuviniai sveikinimai

Tu mėnulio glėbiu apkabinki baltą sodą Ir surink rasos karolius mylimai, Kad ištirptų Jos jaunystės ašarotos godos, Kaip išnyksta vasaros naktų kvapai. Neribotoj savo meilėj visuomet globoki, Švelniai žadindamas iš saldžių sapnų. Vyriškąją jėgą sugebėk kaltai aukoti, Semdamas Jai meilę iš nakties delnų. Ar žinai, kad Jai gyvenimą atstosi? Tad mylėk ir nenustok aukotis!

Vestuviniai sveikinimai

O meilė juk suartina krantus, ji net didžiausius viesulus nutildo. Tebūna jūsų židinys jaukus – taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo. Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę. Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės, Drąsūs ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai. Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė […]

Vestuviniai sveikinimai

(po 50-ies bendro gyvenimo metų) Auksasmiltė žemė lenkias Jūsų kojoms, Gintarinėm rankom gaubia Lietuva, O svečiai už stalo su daina linguoja, Šventą duoną raiko artimų šeima. Aukso gijom pintas Jūsų šeimos kelias, Iš gausybės rago liejasi darna… Priesaikų tesėję — džiuginkit mus meile, Nes tikroji laimė — Meilė amžina!

Vestuviniai sveikinimai

Dieną – žuvėdros lieptą rentė Ant upės neramių krantų, Ir lieptas suvedė gyventi, Ir juoktis, ir liūdėt kartu. Tegul nebūna ašarų karčių Ir lūpų, sukąstų lyg skausmo. Tegul Jūsų širdyse rusens Didysis meilės jausmas.

Vestuviniai sveikinimai

Tu — žiemos gražuolės šydas, Tu — balta puri pūga… Stabteli Tave išvydę: Tu juk — Nuotaka balta. Baltą rožių puokštę meski Pabroliams ir pamergėms — Tu jau savo laimę rasi — Negailėki jos kitiems.

Puslapiai:12345678910