Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Sveikinimų žymė / Linksmi tostai

Juokingi tostai

Už gatvės eismo taisyklių pažeidimą jauna mokytoja pateko į teismą. – Taip… – rūsčiai suraukęs antakius pasakė teisėjas, – vadinasi, jūs esate mokytoja… Neišpasakytai puiku! Gerbiamoji, jūsų dalyvavimas čionai leidžia man įgyvendinti vienintelę mano gyvenimo svajonę. Daugelį metų aš ieškojau progos atkeršyti mokytojams. Ir šit pagaliau toji proga pasitaikė. Ar jūs galite įsivaizduoti mano džiaugsmą! […]

Juokingi tostai

Traukinio kupė važiuoja du vyriškiai. Kurį laiką jie važiuoja tylėdami. Pagaliau užsimezga pokalbis. – Ar nepasakytumėte, kuo jūs dabar verčiatės? – paklausė pirmas. – Aš pagarsėjęs aiškiaregys… O jūs? – Aš – verslininkas. Ar jūs didelis brangininkas? Norėčiau pasinaudoti jūsų paslaugomis, – sujudo verslininkas. – Iš jūsų paimsiu tik dvidešimt litų… Ir paimsiu tik tuo […]

Juokingi tostai

Susirgo vienas milijonierius. Sunkiai alsuodamas ligoninės vedėjui jis pasakė: – Pone gydytojau, jeigu pasveiksiu, jūsų naujai ligoninei paaukosiu pusę milijono. Po keleto mėnesių gydytojas sutinka buvusį pacientą, tiesiog trykštantį sveikata. – Džiaugiuosi, kad jūs taip puikiai jaučiatės! – spausdamas ranką pagyrė gydytojas. – Norėčiau pakalbėti apie pinigus, kuriuos jūs žadėjote naujai ligoninei. – Aš? Žadėjau? […]

Juokingi tostai

Norėdama gauti vairuotojo teises mergina atsakineja į komisijos klausimus. – Prašom, gerbiamoji, pasakyti, kada pėstysis turi pirmumo teisę? – Važiuodamas greitosios pagalbos mašina, – atsakė ji. Po kurio laiko mergina gauna vairuotojo teises. Po dešimties dienų ją sustabdo kelių inspektorius. – Ar žinote, panele, kad per šį trumpą laiką jus jau spėjote partrenkti penkis pėsčiuosius! […]

Juokingi tostai

Vienas Rytų valdovas išsiruošė į kelionę laivu. Pasiėmė ir jauną tarną. Kai tik laivas nutolo nuo kranto, vaikinas labai išsigando. Jo nedžiugino nei gražuolis laivas, nei puikus saulėtas oras, nei mėlyna rami jūra. Įsispraudęs į kampą jis verkė, dejavo taip garsiai, jog išvedė iš kantrybės visus kartu plaukiančiuosius. Neteko kantrybės ir valdovas. Jis išrikiavo laivo […]

Juokingi tostai

Žmogui protas duotas tam, kad jis protingai gyventų, o ne tam, kad matytų, jog kvailai gyvena. Išgerkime, kad turėtume ne tik geras akis!

Juokingi tostai

Neseniai priimtas darbuotojas kolegos klausia: – Aš čia dar nieko nepažįstu… Ar negalėtumėte man pasakyti, į ką reikia kreiptis, kad man pakeltų atlyginimą? Didžiuliame ištaikingame kabinete sėdi apkūnus įmonės savininkas. Įėjusį tarnautoją jis pasitinka su šypsena ir, šiam nespėjus prasižioti, sako: – Jeigu atėjote prašyti priedo prie atlyginimo, tai taip ir sakykite, o paskui mudu […]

Juokingi tostai

Skrido bitutė. Nutūpė ant gėlės. Gėlė jai davė nektaro. Vėliau bitutė nutūpė ant kitos gėlės, bet ši nektaro nedavė. Po kiek laiko užėjo audra, ir nulaužė gėlę, kuri nedavė nektaro, tuo tarpu toji, kuri davė nektaro, liko sveika. Tad išgerkime už tai, kad duotų ir nesilaužytų!

Juokingi tostai

Vilniečiai vyras su žmona Ignalinos rajone susirado ūkininką, gyvenantį paežerėje netoli miško. Gražios vietos suviliojo turtingus vasarotojus. Sutuoktiniai išsinuomojo erdvų kambarį. Vieną gražią dieną pasivaikščioję jie ūkininko paklausė: – Sakykite, kodėl vienos bulvės žydi baltai, kitos violetine spalva? Ūkininko, matyt, būta išdaigininko ir jis šypsodamasis per ūsą atsakė: – Matote, violetine spalva žydi neskustos bulvės, […]

Juokingi tostai

Susitinka du narkomanai. Vienas šypsodamasis ir sako: – Vakar aš susapnavau, kad man padovanojo „Mersedesą“. Ir aš ėmiau važinėti ten ir atgal, ten ir atgal. Visi mane tik sveikina, tik pavydo žvilgsniais telydi… – Tai niekis! Mano sapnas nuostabesnis: guliu aš ant sofos. Staiga pas mane į svečius ateina Sofi Loren. Aš su ja maloniai […]

Juokingi tostai

Prie būrelio anglų medžiotojų, susirinkusių medžioti kurapkų, prisiplakė vienas lietuvis. Jis išdidžiai pareiškė, jog esąs taikliausias medžiotojas visoje Lietuvoje. – Šit, pamatysite,- gyrėsi jis,- pirmą kurapką aš kaip mat nupilsiu. Virš lietuvio staiga praskrenda išbaidytas plunksnuotis. Nuaidi šūvis. Tačiau paukštis kaip lėkė, taip nulėkė. – Džentelmenai,- iškilmingai kreipėsi vienas medžiotojas į savo kolegas,- mes buvome […]

Juokingi tostai

Žmogui, kuris žino ko nori iš gyvenimo, yra daug lengviau negu amžinai ieškančiam. Tačiau ieškantis dažnai gauna daugiau. Tad pakelkime tostą už neramias sielas!

Juokingi tostai

Turėjo karalius gerą tarną. Mirdamas karalius norėjo jam atsidėkoti. Ir pasiūlė tarnui vesti vieną iš trijų jo dukterų. Tarnas priėjo prie vienos ir sako: kiek bus 2 kart 2? Ta pagalvojus atsako: trys. Taupi pagalvoja tarnas, prieina prie kitos, klausia: kiek bus 2 kart 2? Antra atsako: penki. Dosni pagalvoja tarnas. Prieina prie trečios. Paklausia […]

Juokingi tostai

Vienas pirklys turėjo sūnų. Davė pirklys jam monetą ir sako: “Imk sūnau ir pasistenk kaupti pinigus.” Sūnus išmetė monetą į vandenį. Tėvas sužinojo tai, bet nieko nepasakė. Sūnus nieko neveikė, tik valgė ir gėrė tėvo namuose. Pasišaukė tada tėvas sūnų ir pasakė: “Eik sūnau ir pats užsidirbk pinigus.” Sūnus išėjo ir pasisamdė darbui. Nuo ryto […]

Juokingi tostai

Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta proga buvo didžiulis balius. Jis praėjo puikiai. Kitą dieną firmos direktorius išsikviečia tarnautoją ir sako jam: – Žvingilai, man sakė, kad praėjusią naktį jūs vaikštinėjote miesto gatvėmis stumdamas karutį. Manau, kad toks jūsų poelgis gali pakenkti ne tik jūsų reputacijai, bet ir mūsų solidžios firmos geram vardui. – Savaime suprantama, […]

Juokingi tostai

Chemikės geria tol kol praranda reakciją, seselės geria tol, kol praranda pulsą, tad išgerkime už moteris fizikes, kurios geria tol, kol praranda pasipriešinimą!

Juokingi tostai

Sukūrė Dievas dangų ir žemę. Nužvelgė juos ir tarė: “Nuostabu!” Vėliau Dievas sukurė vyra. Apžiurėjo jį ir tarė: “Gražu!” Tada sukurė ir moterį. Pažvelgė į ją ir tarė: “Tiek to, pasidažys…” Tad išgerkime už moteris, kurios neprisidažę yra gražios!

Juokingi tostai

Kaltinamieji teisme neretai išgirsta ir įžeidimų, ne tik kaltinimų. Tačiau pasitaiko, kad ir kaltinamieji atkerta teisėjui, kad nors imk ir naują bylą kelk už garbės įžeidimą. Štai keletas istorijų, kurios labai panašios į anekdotus. Teisėjas graudena: – Kaltinamasis, jūs toks inteligentiškas žmogus, toks… – Gaila, pone teisėjau, kad aš negaliu atsakyti jums tuo pačiu komplimentu. […]

Juokingi tostai

Rojuje, ant degtinės upės kranto sėdi trys vyrai. Ne šiaip sau sėdi, o geria, valgo, šnekučiuojasi. Staiga pribėga kažkoks žmogelis ir prašo: – Greičiau įpilkite man išgerti. Vyrai įpila. Tasai vienu mauku išgeria ir nubėga. Trijulė tęsia pokalbį, išgeria, užkanda… Staiga vėl pasirodo tas vyrukas. – Bičiuliai, vyreliai gerieji, paskubėkite! Įpilkite man taurelę! Įpila. Tas […]

Puslapiai:1234567891011