Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Tostai vyrams

Tostai vyrams

Už nuopelnus Tėvynei atsakingas darbuotojas buvo apdovanotas ordinu. Tai sužinojusi žmona labai apsidžiaugė. – Ar tau iš tikrųjų toks malonus tas mano ordinas? – klausia šypsodamasis vyras. – Žinoma, – meilikaudama atsako žmona. – Pirmiausia, juk tai didelė garbė būti šio ordino kavalieriaus žmona. Antra, ordino kavalierius iškilmingai laidoja. Be to, ordino kavalierių našlės gauna […]

Tostai vyrams

Ponai, šiandien pakalbėkime apie meilę. Sakoma: prancūzas turi ir žmoną, ir meilužę, bet myli tik žmoną. Žydas turi ir žmoną, ir meilužę, bet myli tik mamą. Rusas turi ir meilužę, ir žmoną, bet myli tik degtinę. O mes pakelkime taures už brolį lietuvį, kuris nespjauna į rusišką degtinę Prancūzijoje, Vokietijoje derasi kaip žydas, Izraelyje keikiasi […]

Tostai vyrams

Cirko direktorius ir žvėrių tramdytojas tiesiog apstulbino žiūrovus savo drąsumu, parodęs nutrūktgalviškus triukus su liūtais. Pasibaigus programai, prie jo priėjo susižavėjusi žiūrovė ir sako: – Nuostabu! Aš tiesiog pritrenkta jūsų drąsa ir gebėjimu susivaldyti. O jūs netgi nepanašus į tramdytoją: toks plonutis, liesutis… – Čia ir yra mano sėkmės paslaptis, – nusišypsojo tramdytojas. – Liūtai […]

Tostai vyrams

Vienas Amerikos valdininkas Čikagos priemiestyje rado pasagą. Žmogus apsidžiaugė. Pakėlė ją ir nešasi talismaną namo. Deja, namie jis rado siuvėjo sąskaitą ir kvietimą užmokėti skolą už kreditan pirktą automobilį. Nežiūrint šių nemalonumų, jis vis tik nutaria pasagą įdėti į rašomojo stalo stalčių. Kyšt ranką į kišenę, o ten skylė. Raktą kažkur pametęs. Nuliūdęs vyras pasagą […]

Tostai vyrams

Traukinio kupė važiuoja nebejaunas rabinas. Ant viršutinės lentynos rengiasi miegoti bendrakeleivis – jaunuolis. Šis ir klausia: – Meldžiamasis, gal pasakytumėte, kuri dabar valanda? Rabinas, nieko neatsakęs, nusisuka į sieną ir užmiega. Rytą traukinys privažiuoja sostinę. Abu keleiviai pabunda ir ruošiasi išlipti. Rabinas pažiūri į laikrodį ir bendrakeleiviui sako: – Jaunuoli, jūs manęs vakar klausėte kelinta […]

Tostai vyrams

Uzbekas vedė našlę. Po vestuvių žmona atidarė skrynią ir parodė savo brangenybes. Paskui iš skrynios kampo ištraukė keletą naktinių kepuraičių. – Kam jų tiek daug? – nustebo jaunikis. – Tai mano buvusių vyrų kepuraitės, – paaiškino ji. – Nė vienas iš jų nesulaukė nė dviejų vedybinio gyvenimo metų: jie mirė. Tai išgirdęs jaunuolis nusitraukė nuo […]

Tostai vyrams

Gatve ėjo mergina. Vyriškis įdėmiai ją peržvelgė ir nusekė paskui. Mergina stabtelėjo ir pasiteiravo, kodėl jis ją sekąs. – Todėl, kad aš jus įsimylėjau iš pirmo žvilgsnio! – pasakė nepažįstamasis. – Aš neverta, kad jūs mane mylėtumėte vien už grožį! – pasakė ji. – Mano sesuo šimtą kartų gražesnė… Antai ji eina. Prieikite prie jos […]

Tostai vyrams

Tai įvyko Kinijoje. Vienos apylinkės viršininkas sužinojo, kad jo valdomosios srities vyrai bijo savo žmonų. Norėdamas pats tuo įsitikinti, jis įsakė aikštėje iškelti dvi vėliavas – geltoną ir mėlyną. Po to viršininkas sušaukė visus vyrus ir įsakė sąžiningai pasakyti, ar jie biją savo žmonų. Už melagingą parodymą buvo pagrasinta nubausti mirtimi. – Tie, kurie bijo […]

Tostai vyrams

Du kaubojai sėdi bare… Staiga atsiveria durys ir į barą įeina arklys, užsisako butelį viskio, jį vienu mauku išgeria, užkanda agurku ir išeina iš baro. Vienas kaubojus atsisuka į kitą ir sako: – Visko gyvenime mačiau, bet kad viskį išgėręs agurku užkastų… Tad išgerkim vyrai už mus, už kaubojus…

Tostai vyrams

Mokytojas nori vaizdžiai paaiškinti skirtumą tarp rožės ir kaktuso: – Įsivaizduokite dailiai apsirengusią jauną, gražią moterį… Tai tokia esanti rožė. O šalia jos stovi žalia neišvaizdi būtybė, kuri ir žydėt retai žydi, o dažniausiai ji bežiedė. Ta būtybė šalia rožės atrodo verta pasigailėjimo. Kas tai galėtų būti? – Aišku, pone mokytojau,- atsakė mokinys, – tai […]

Tostai vyrams

Vienas padišachas labai mylėjo svetimas moteris. Artimieji bandė jį atkalbėti ir įrodinėjo gašlumo pragaištingumą… Padišachas turėjo gražią belaisvę. Jis ją mylėjo. Tačiau ir ji greitai nusibodo. Belaisvė valdovui ir sako: – Atiduok mane tam dvasiškiui, kuris visada tave moko vengti moterų. Tuomet ir paaiškės, ar tikrai nuoširdūs jo patarimai. Padišachas taip ir pasielgė. Belaisvė dvasiškiui […]

Tostai vyrams

Pone daktare, atėjęs pas gydytoją skundžiasi vyriškis, – kai išgeriu… tai negaliu baigti… – Tai negerkite! – pataria gydytojas. – Tada negaliu pradėti. Gal, sakau, pone daktare, išrašykite man vaistų, kuriuose būtų daugiau kalcio. – O kam jums tokie vaistai? – Mano žmona trainiojasi su kitais vyrais, o man neauga… ragai. Pakelkime taures už tai, […]

Tostai vyrams

Prie lango stovi vyras su žmona ir šnekučiuojasi. – Žiūrėk, – sako žmona, – koks rūpestingas vyras – skalbinius nuo virvutės surenka! – Gal ir rūpestingas…– sutinka namų šeimininkas. – Bet skalbiniai, kuriuos renka – mūsų. Pakelkime taures už rūpestingus vyrus.

Tostai vyrams

Vakarienės metu žmona klausia vyro: – Brangusis, ar tu nieko manyje nepastebi? Vyras dėbtelėja akimis ir dvejodamas klausia: – Tu pakeitei šukuoseną? – Ne… – Tavo naujas megztukas? – Ne, senas. – Tai gal šiandien tavo gimtadienis? – Ne. – O gal mudviejų vestuvių sukaktis? – Ne, ne… Aš tik norėjau įsitikinti, ar tu dėmesingas […]

Tostai vyrams

Vasaros sodas. Nuošalus suolelis. Sėdi vieniša porelė. Jis jau ilgai gyvenęs. Ji jaunutė. – Mano mieloji, mano geroji, – čiulba jis saldžiai. – Daug nekalbėsiu… Einu tiesiog prie reikalo. Pupuliuk, aš prašau jūsų rankutės ir būti mano antrąja puse. – O ar kalbėjote su mano mamyte? – Kalbėjau, kalbėjau, – spaudžia jis josios rankutę. – […]

Tostai vyrams

Vaikinas, norėdamas išvengti karo tarnybos, sugebėjo įtikinti gydytoją, jog jis esąs visiškas trumparegis. Ir štai tą patį vakarą tas vaikinas nuėjo į kiną. Didžiausiam netikėtumui ir siaubui jis pamatė, kad šalia sėdi ta pati gydytoja, pas kurią jis lankėsi ryte. Valandėlei vaikinas tarsi suakmenėjo. Jo mintys lakstė it patrakusios ieškodamos išeities iš susidariusios situacijos. Kiek […]

Tostai vyrams

Į seksopatalogijos kabinetą įeina suvargęs vyriškis. – Pone daktare, virpančiu balsu pradeda pacientas, kas man galėtų būti? Kai aš su žmona… tai pirmą kartą man labai karšta, o kai sugalvoju antrą kartą, tai labai šalta. – Keista! – susimąsto gydytojas. – Atsiveskite žmoną, reikia su ja pasikalbėti. Kitą dieną žmona pasakoja: – Pone gydytojau. Čia […]

Tostai vyrams

Vyras ir žmona žiūri televizorių, kuris rodo dailųjį čiuožimą. Vyras: – Su šia čiuožėja aš mielai atlikčiau laisvąją programą… Žmona pašoka, išjungia televizorių ir sako: – Tu iš pradžių atlik privalomąją programą, o po to jau galvok apie laisvąją… Taigi išgerkim už privalomąją ir laisvąją programas.

Puslapiai:12