Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Tostai moterims

Tostai moterims

JAV departamente Prancūzijos oficialaus atstovo garbei buvo surengti pietūs. Svečias nemokėjo anglų kalbos, todėl labai jaudinosi, kaip jis pasakysiąs tostą… – Pasakykite tostą už Prancūzijos moteris, – parekomendavo patarėjas. Tačiau netrukus kažkas iš svečių paskelbė šį tostą. Tuomet patarėjas kyštelėjo kitą mintį: – Pakelkime taurę už Amerikos moteris. Ir šis tostas netrukus buvo pasakytas. Atėjo […]

Tostai moterims

Vienas žmogus turėjo gražią, bet lengvabūdę žmoną. Paskalos pasiekė net miesto merą. Jis pasišaukė tos moters vyrą ir ėmė išmėtinėti: – Kaip tu gali gyventi su tokia pasileidusia moterimi ir ją mylėti? Išvyti ją reikia! – O visagalis Dieve! – sušuko vyras. – Ji visais atžvilgiais nuostabi moteris! Kaip gi aš galiu jos nemylėti, jeigu […]

Tostai moterims

Į vyno statinę įkrito pelė. Pro šalį bėga katinas. – Katinėli, gražuolėli, būk geras, ištrauk mane iš čia! – maldauja pelė. – Jei ištrauksiu, tai ir suėsiu… – apsilaižydamas pasakė katinas. – Kas tau iš to? – Sutinku! Ėsk! Nenoriu paskęsti statinėje ir mirti negarbinga mirtimi. Katinas ištraukė nelaimingąją. Pelė tik vir vir vir ir […]

Tostai moterims

Išvargę, visiškai išsekę nuo bado vos kojas velka du žmogėdros – tėvas ir sūnus. Priešais ateina gražutė riebuilė moteris. – Tėti, suvalgykime ją,- pasiūlo sūnus. – Ką tu sūneli, argi galima sušveisti tiek kalorijų išsyk? Negi tu žurnalų neskaitai? Eina toliau. Sutinka moterį. Ji liesa liesutėlė. – Tėti, suvalgykime bent šią. – Ką tu sūnau, […]

Tostai moterims

Norėdama gauti vairuotojo teises mergina atsakinėja į komisijos klausimus. – Prašom, gerbiamoji, pasakyti, kada pėstysis turi pirmumo teisę? – Važiuodamas greitosios pagalbos mašina, – atsakė ji. Po kurio laiko mergina gauna vairuotojo teises. Po dešimties dienų ją sustabdo kelių inspektorius. – Ar žinote, panele, kad per šį trumpą laiką jūs jau spėjote partrenkti penkis pėsčiuosius! […]

Tostai moterims

Moterys dažnai stengiasi nuslėpti savo metus ir nori atrodyti jaunesnės. Net, kaip sakoma, priremtos prie sienos, tokios moterys nesako tiesos, o kalba užuominomis. Tai gali paliudyti atsitikimai teisme. – Kiek jums metų, ponia? – klausia teisėjas. – O ar ta dama, kurią klausėte prieš mane, pasisakė kiek jai metų? – Aišku, pasisakė. – Tai aš […]

Tostai moterims

Šeštajame dešimtmetyje Aleksandrijoje vyko Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, kuriame dalyvavo visų didžiausių Bažnyčios bendruomenių vyriausieji kunigai ir dvasininkai. Susirinkimo tikslas – išsiaiškinti, ar ir moterys turi sielą. Bažnyčios tėvai karštai ginčijosi, plūdosi, įžeidinėjo vieni kitus, net svaidėsi vyno ąsočiais, kol galiausiai nutarė balsuoti. Ir tik vieno balso persvara, mano mielosios ponios ir panelės, buvo nuspręsta, kad […]

Tostai moterims

Miesto meras su žmona atvyko pasižiūrėti, kaip statomas namas. – Ar pameni mane? – klausia mero žmoną darbininkas su šalmu. – Atsimeni, kaip mes mokykloje skirdavome pasimatymus? – Prisimenu, o kaipgi! – prisipažino užkalbintoji. Išvažiavęs iš statybų meras sako žmonai: – Matai, kaip tau pasisekė, kad ištekėjai už manęs?! Būtum buvusi darbininko žmona. – Ne, […]

Tostai moterims

Mergina paprašė klebono, kad jis priimtų jos amžinosios skaistybės įžadą. – Dar palauk metelius kitus, – patarė klebonas. – Jeigu sugalvosi ištekėti, tik bėdų prisidarysi. – Klebonėli, jeigu mano akis stums į nuodėmę, išdursiu ją, jei ranka, – nukirsiu, jei lūpos, – nupjausiu… Prisiekiu visais šventaisiais, aš niekada netekėsiu ir amžinai būsiu skaisti! Matydamas tokį […]

Tostai moterims

Vaikinas nusprendė vesti savo išrinktąja ir jai pasipiršo. Mergina sutiko, bet tik su viena sąlyga: – Kartą per metus vienai dienai turėsi mane išleisti ir nieko neklausinėti. Vaikinas sutiko. Netrukus jie sukūrė šei­mą ir gyveno gražiai ir laimingai. Tačiau, kaip ir buvo sutarę, kartą per metus žmona išeidavo visai dienai. Metams bėgant, vyro smalsumas nugalėjo […]

Tostai moterims

Prieš damą stabtelėjo vaikinas ir tarė: – Jūsų vardas Gražina. – Tikrai, mano vardas Gražina. Bet aš jūsų nepažįstu. Jaunuolis pasižiūrėjo jai į akis ir nusišypsojo: – Aš jūsų taip pat nepažįstu. Jūs mane matote pirmą kartą. Bet aš žinau jūsų vardą. – Kokiu būdu jūs jį sužinojote? – Dar daugiau, – tęsė vaikinas, – […]

Tostai moterims

Atėjo keturiolikmetė mergaitė prie berželio ir sako: – Berže berželi, išskleisk tiek lapelių, kiek aš padariau nuodėmėlių! Susiūbavo berželis ir išskleidė porą lapelių. Atėjo šešiolikmetė mergaitė prie berželio ir sako: – Berže berželi, išskleisk tiek lapelių, kiek aš padariau nuodėmėlių! Susiūbavo berželis ir lapeliais pasipuošė viena šakelė. Atėjo aštuoniolikmetė mergelė prie berželio ir sako: – […]

Tostai moterims

Gyveno kartą tinginys ir niekaip nenorėjo dirbti. Kartą jo tėvas klausia, ko jis tinginiauja. – Atvesk man žmoną, tada dirbsiu. Atvedė jam žmoną, o jis vis tiek nieko nedaro, antros reikalauja. Atvedė antrą – ir vėl viskas po senovei. Pagaliau atvedė trečią – tinginys nei piršto nepajudino. – Tai ko dabar dykaduoniauji? – klausia tėvas. […]

Tostai moterims

Mergina paskyrė pasimatymą trims vaikinams toje pačioje vietoje. Šie susirinkę šnekučiuojasi. – Ji išsirinks mane! – gyrėsi pirmasis. – Aš ją pavėžinsiu motociklu… – Būta čia ko… – suniekino antrasis. – Aš ją nusivešiu nuosavu „Mersedesu“ į Palangą. Kokia mergina rinksis motociklą, kai yra lengvoji mašina?! Trečiasis tylėjo. Gražuolė atėjo. Ji nuėjo su tylėjusiuoju. Šis […]

Tostai moterims

Tai atsitiko Brazilijoje, kai šalį valdė karalius. Raitelis nušoko nuo putoto žirgo ir įpuolė į karaliaus rūmus. Jis bėgo per didžiules sales. – Kur jūs? – užkirto jam kelią durininkas, stovįs prie valgomojo. – Leiskite pas karalių! Labai svarbus pranešimas! Tai lemia gyvybę ar mirtį! – Labai apgailestauju, kapitone, – griežtai pasakė rūmininkas. – Jo […]

Tostai moterims

Kartą moteris skaičiavo pinigus. Netyčia ėmė ir iškrito dešimties centų moneta. Šiek tiek pariedėjusi ji įkrito į grindų plyšį. Moteris pabandė ištraukti pinigėlį, tačiau niekaip nepavyko jo iškrapštyti. Buvo galima išimti tik atplėšus grindis. Tačiau dėl tokio menkniekio negi lupsi jas! Bet gaila monetą palikti… Tada moteriškė į tą plyšį įgrūdo šimto litų banknotą. Aišku, […]

Tostai moterims

Kartą girtas vyras vėlai grįžo namo. Žmona jį užsipuola: – Vėl prisisprogai… O juk visais šventaisiais prisiekinėjai, jog visada pareisi namo blaivus ir mylėsi mane. – Būtinai mylėsiu! – atsakė vyras. – Tik duok vieną taurelę… Kažkas po krūtine spaudžia. Žmona pasigaili vyro, atneša taurelę. Vyras makt išgeria ir garsiai postringauja: – Mieloji mano, kad […]

Tostai moterims

Vyras grįžo iš komandiruotės. Nespėjo nusivilkti palto, kai išpuolė iš kambario žmona ir krito jam ant kaklo. – Ak! – atsidūsta ji ir žodžio negali ištarti. Vyras pakelia jos virpantį smakriuką. – Kas tau, brangioji? – Ak, kokia aš buvau nelaiminga, kai tu buvai išvažiavęs… Vyras dešiniosios rankos sulenktu smiliumi nubraukia nuo jos skruosto ašarą. […]

Tostai moterims

Žmona, matyt, norėdama ko nors paprašyti, priėjusi pabučiavo vyrą. Šis ir sako: – Aš ne Dievas. Kam tas Judo pabučiavimas? Kitą dieną pareina vyras namo, čiumpa žmoną į glėbį ir pabučiuoja. Žmona pasipiktina: – Kaip tau ne gėda? Girtas bučiuoji mane… – Todėl ir geriu, kad nesigėdinčiau tave bučiuoti, – atšovė vyras. – Nedrįsk manęs […]

Puslapiai:123