Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Tostai draugams

Tostai draugams

Vienas žmogus netikėtai uždirbo daug pinigų. Bet ar dėl nežinojimo, ką su tais pinigais daryti, ar dėl kitų priežasčių jis tuos pinigus iškeitė į aukso gabalą, užkasė jį į žemę ir kasdien ateidavo pažiūrėti ton vieton. Tas dažnas žmogaus viešnages ir parymojimus prie užkasto aukso pastebėjo kaimynas. Sulaukęs nakties, jis tą aukso gabalą iškasė, pasiėmė, […]

Tostai draugams

Per gimtadienį pas profesorių susirinko daug svečių. Ant stalo buvo pridėta visokių valgių. Tačiau svaigalų nebuvo matyti. Svečiai ėmė šnibždėtis, jog profesorius šykštus. Bet šit tarnaitė įneša gėrimų. – Kaip mes gersime? – paklausė profesorius, – ar kaip žmonės, ar kaip gyvuliai? – Koks čia gali būti klausimas? – suūžė svečiai. – Aišku, kaip žmonės. […]

Tostai draugams

Tėvas turėjo tris suaugusias dukras. Vieną vakarą suskambus telefonui, tėvas pakelia ragelį ir girdi: – Labas mano varlyte, čia tu..? – Ne čia varlyno šeimininkas… Tad išgerkime draugai, kad visada pataikytumėme ten kur reikia…

Tostai draugams

Karalius turėjo juokdarį. Juokdarys visad juokėsi. Karalius nužudė juokdario motina – juokdarys juokiasi. Nužudė juokdario tėvą. Vis tiek juokiasi. Nužudė broli – juokiasi. Nužudė juokdario draugą – staiga juokdarys pravirko. Karalius klausia juokdario: – Kodėl tu pravirkai? Juokdarys atsako: – Šeimos aš nepasirinkau, o draugus aš išsirinkau pats. Tad išgerkim už gerus draugus!

Tostai draugams

Gražų amželį nugyveno žmogus. Kartą jį aplankė giltinė ir pasakė: – Gana! Renkis ir eik su manimi. Žmogus su ašaromis meldžia giltinę, kad ji dar jo neliestų ir paliktų ramybėje. Tačiau giltinė pareiškė, kad toks esąs Dievo įsakymas. Tada senukas pakėlė rankas į dangų ir ėmė maldauti: – O galingasis Viešpatie, leisk man dar šiek […]

Tostai draugams

Kartą paskendo laivas. Visi keleiviai žuvo, išsigelbėjo tik tėvas ir sūnus. Plaukia jie per bangas, įsikibę į rąstą, ir sūnus klausia tėvo: – Sakyk, tėve, ar dar gali būti kam sunkiau, negu mums dabar? – Tam dar sunkiau, sūnau, – atsakė tėvas, – kas artimo žmogaus laukdamas vis į kelią žiūri. Tad išgerkim už tuos, […]

Tostai draugams

Ant upelio kranto augo trys rožės. Viena jų paprašė: – Upelį, duok atsigerti. – O tu numesk man vieną žiedelį. – atsake šis. Tačiau rožė buvo išdidi ir nesutiko, todėl sudžiūvo. Tas pats ištiko ir antrąją rožę. Trečioji rožė taipogi paprašė atsigerti, bet ji nepagailėjo vieno žiedo. O atsigėrus sužydėjo dar gražiau… Tad išgerkim už […]

Tostai draugams

Potvynis. Visi siaubo apimti. Žmonės griebiasi išvartų, lentgalių, kažkokių nuolaužų ir stengiasi pasiekti sausumą. Tik vienas senas žmogus sėdi sau ramus krėsle. – Greičiau bėk! – šaukia jam žmonės iš paskutinio pagalbon pasiųsto sunkvežimio. – Dievas man padės, – ramiai atsako senis ir net negalvoja pajudėti iš vietos. O potvynio vanduo vis kyla ir kyla. […]

Tostai draugams

Išgerkim draugai į mano sveikatą. Nes jei aš būsiu sveikas, bus sveika ir mano žmona. Jei bus sveika mano žmona, bus sveiki ir visi mūsų miesto vyrai. Jei bus sveiki visi mūsų miesto vyrai, tai bus sveikos ir visos miesto moterys. Na, o jei bus sveikos visos moterys mūsų mieste, tai būsiu sveikas ir aš. […]

Tostai draugams

Kartą žmogus kalbėjosi su skruzdėle. – Kodėl tavo tokia didelė galva? – stebėdamasis paklausė žmogus. – Todėl, kad esu protinga! – atsakė ji. – O kodėl toks mažas ir susmaugtas tavo pilviukas? – Kad tenkinuosi mažumėle maisto. – Ar tiesa, jog tu gali ištisus metus pramisti vienu kviečio grūdu? – Jeigu nieko nebeturiu daugiau, tai […]

Tostai draugams

Kažkoks persas musulmonas sėdėdamas ir gražbyliaudamas gyrė daugpatystę bei malonumą turėti dvi žmonas! Čia buvo ir kitas persas, kuris turėjo tik vieną žmoną. Paklausęs gražbylio jis panoro antrosios žmonos. O musulmonams, kaip žinoma, oficialiai galima turėti keturias žmonas. Taigi tasai persas vedė dar vieną. Pirmą vestuvių dieną jis priėjo prie naujos žmonos kambario durų, pasibeldė. […]

Tostai draugams

Išminčius paklausė: – Kodėl draugai taip lengvai tampa priešais, o štai priešą paversti draugu labai sunku? Bet juk lygiai taip pat ir namą lengviau nugriauti, negu jį pastatyti, atsakė išminčius. Tad siūlau tostą už tai, kad mes kurtume, o ne griautume, nors kūrimo menas kur kas sunkesnis.

Tostai draugams

Tėvas turėjo vienturtį išlepintą sūnų, kuris tik linksminosi, valgė ir miegojo. Jis visiems gyrėsi, jog turįs begalę draugų. Kartą lepūnėlis sutiko puikią merginą, kurios ilgai ieškojo. Be jos, jam rodės, ir gyvenimas – ne gyvenimas. Vienturtis tėvo sūnelis pasipiršo merginai. Buvo sutartos vestuvės. – Klausyk, sūneli, – pamokė tėvas, – tu turi daug rūpesčių. Tu […]

Tostai draugams

Jautis visą dieną vilko jungą. Vakare, kai jį iškinkė, alkanas keturkojis per tvorą pasiekė saulėgrąžą ir surupšnojo jos lapą. Tai pamatęs šeimininkas drožė jam vadelėmis per šonus. Prie būdos pririštas šuo pasakė: – Dabar supratai, kad išmokt traukti žagrę ar plūgą dar ne viskas. Reikia išmokti ir kandžiotis! Pakelkime taures už tai, kad nevirstume nei […]

Tostai draugams

Dykuma keliauja rusas, amerikietis ir anglas. Jų jėgos visiškai išseko. Prieš mirtį rusas pasiūlo išgerti butelį degtinės. Kai tik keliautojai išgėrė, iš tuščio butelio išlėkė džinas. – O mano išgelbėtojai, – nudžiugo džinas. – Kuo galiu jums atsidėkoti?! Išpildysiu po du jūsų pageidavimus. Amerikietis paprašė milijono dolerių ir sugrąžinti jį į gimtąją Ameriką. Ir tuojau […]

Tostai draugams

Džiunglėse gyveno vilkų gauja. Tačiau gaujos vadas metams bėgant paseno. Ir kartą, kai vilkai rengėsi medžioklei, jis jau nebesugebėjo jos vesti. Tada į priekį išėjo jaunas stiprus vilkas ir pasisiūlė būti gaujos vadu. Senasis vilkas sutiko. Po kelių parų gauja grįžo iš medžioklės. Jaunasis vilkas papasakojo, jog jie užpuolė net septynis medžiotojus ir be vargo […]

Tostai draugams

Susitinka du draugužiai. Vienas pradėjo skųstis nemiga ir pasigyrė suradęs būdą, kaip ją nugalėti, nors ir ne visai sėkmingai. – Ir kaip tu gelbstiesi nuo jos? – domisi antrasis. – Kas dvi valandas išgeriu po stiklinę vyno. – Ir po to užmiegi? – Neee… Bet tada linksmiau nemiegoti. Tad pakelkime taures už tai, kad šiąnakt […]

Tostai draugams

Du bičiuliai eina gatve. Staiga vienas nelauktai stabteli ir čiupęs kolegą už parankės tarsteli: – Greičiau nykstam iš čia… – Kas gi atsitiko? – nesuvokia bičiulis. – Antai pažiūrėk: kitoje gatvės pusėje stovi mano žmona ir kalbasi su mano meiluže… Bičiulis, įdėmiau pažvelgęs į kitą gatvės pusę, nuramina jį: – Nesijaudink, tai mano žmona ten […]

Tostai draugams

Nebūk toks sausas, kad skilinėtum ar nulužtum, bet nebūk ir toks šlapias, kad tave išgrežtų kaip skudurą. Taigi pakelkime tostą už tikrus vyrus.

Tostai draugams

Ganėsi pievoje asiliukas. Į pievą atėjo nepaprasto gražumo moteris, asiliukas toliau ganėsi. Moteris pradėjo nusirenginėti – asiliukas toliau ganosi, moteris visai nusirengė ir prigulė ant pievos šalia asiliuko, o tas vis ganėsi. Taigi, išgerkime už tai, kad netaptume asilais.

Puslapiai:123