Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Tostai

Tostai vyrams

Už nuopelnus Tėvynei atsakingas darbuotojas buvo apdovanotas ordinu. Tai sužinojusi žmona labai apsidžiaugė. – Ar tau iš tikrųjų toks malonus tas mano ordinas? – klausia šypsodamasis vyras. – Žinoma, – meilikaudama atsako žmona. – Pirmiausia, juk tai didelė garbė būti šio ordino kavalieriaus žmona. Antra, ordino kavalierius iškilmingai laidoja. Be to, ordino kavalierių našlės gauna […]

Tostai draugams

Vienas žmogus netikėtai uždirbo daug pinigų. Bet ar dėl nežinojimo, ką su tais pinigais daryti, ar dėl kitų priežasčių jis tuos pinigus iškeitė į aukso gabalą, užkasė jį į žemę ir kasdien ateidavo pažiūrėti ton vieton. Tas dažnas žmogaus viešnages ir parymojimus prie užkasto aukso pastebėjo kaimynas. Sulaukęs nakties, jis tą aukso gabalą iškasė, pasiėmė, […]

Vestuviniai tostai

Vyrai, branginantys jaunystę. Vasaros sodas. Nuošalus suolelis. Sėdi vieniša porelė. Jis jau ilgai gyvenęs. Ji jaunutė. – Mano mieloji, mano geroji, – čiulba jis saldžiai. – Daug nekalbėsiu… Einu tiesiog prie reikalo. Pupuliuk, aš prašau jūsų rankutės ir būti mano antrąja puse. – O ar kalbėjote su mano mamyte? – Kalbėjau, kalbėjau, – spaudžia jis […]

Tostai moterims

JAV departamente Prancūzijos oficialaus atstovo garbei buvo surengti pietūs. Svečias nemokėjo anglų kalbos, todėl labai jaudinosi, kaip jis pasakysiąs tostą… – Pasakykite tostą už Prancūzijos moteris, – parekomendavo patarėjas. Tačiau netrukus kažkas iš svečių paskelbė šį tostą. Tuomet patarėjas kyštelėjo kitą mintį: – Pakelkime taurę už Amerikos moteris. Ir šis tostas netrukus buvo pasakytas. Atėjo […]

Juokingi tostai

Už gatvės eismo taisyklių pažeidimą jauna mokytoja pateko į teismą. – Taip… – rūsčiai suraukęs antakius pasakė teisėjas, – vadinasi, jūs esate mokytoja… Neišpasakytai puiku! Gerbiamoji, jūsų dalyvavimas čionai leidžia man įgyvendinti vienintelę mano gyvenimo svajonę. Daugelį metų aš ieškojau progos atkeršyti mokytojams. Ir šit pagaliau toji proga pasitaikė. Ar jūs galite įsivaizduoti mano džiaugsmą! […]

Juokingi tostai

Traukinio kupė važiuoja du vyriškiai. Kurį laiką jie važiuoja tylėdami. Pagaliau užsimezga pokalbis. – Ar nepasakytumėte, kuo jūs dabar verčiatės? – paklausė pirmas. – Aš pagarsėjęs aiškiaregys… O jūs? – Aš – verslininkas. Ar jūs didelis brangininkas? Norėčiau pasinaudoti jūsų paslaugomis, – sujudo verslininkas. – Iš jūsų paimsiu tik dvidešimt litų… Ir paimsiu tik tuo […]

Tostai draugams

Per gimtadienį pas profesorių susirinko daug svečių. Ant stalo buvo pridėta visokių valgių. Tačiau svaigalų nebuvo matyti. Svečiai ėmė šnibždėtis, jog profesorius šykštus. Bet šit tarnaitė įneša gėrimų. – Kaip mes gersime? – paklausė profesorius, – ar kaip žmonės, ar kaip gyvuliai? – Koks čia gali būti klausimas? – suūžė svečiai. – Aišku, kaip žmonės. […]

Tostai draugams

Tėvas turėjo tris suaugusias dukras. Vieną vakarą suskambus telefonui, tėvas pakelia ragelį ir girdi: – Labas mano varlyte, čia tu..? – Ne čia varlyno šeimininkas… Tad išgerkime draugai, kad visada pataikytumėme ten kur reikia…

Tostai draugams

Karalius turėjo juokdarį. Juokdarys visad juokėsi. Karalius nužudė juokdario motina – juokdarys juokiasi. Nužudė juokdario tėvą. Vis tiek juokiasi. Nužudė broli – juokiasi. Nužudė juokdario draugą – staiga juokdarys pravirko. Karalius klausia juokdario: – Kodėl tu pravirkai? Juokdarys atsako: – Šeimos aš nepasirinkau, o draugus aš išsirinkau pats. Tad išgerkim už gerus draugus!

Gimtadienio tostai

Gyveni ir mokaisi kas dieną, Bet gyvent nemoki ir gana. Dvelkia, dvelkia mėnesiena, Be naudos sudužusi diena. O gyventi duota mums tik kartą, Tiktais kartą perdega širdis. Pažiūrėsi, jau ruduo už vartų, Jau už lango nyksta praeitis. Neatleis dienų, kurias su vėjais, Prašvaistei be atgarsio kely. Ar ošei lyg gluosnis apdulkėjęs, Apie mažą laimę nuošaly.

Juokingi tostai

Susirgo vienas milijonierius. Sunkiai alsuodamas ligoninės vedėjui jis pasakė: – Pone gydytojau, jeigu pasveiksiu, jūsų naujai ligoninei paaukosiu pusę milijono. Po keleto mėnesių gydytojas sutinka buvusį pacientą, tiesiog trykštantį sveikata. – Džiaugiuosi, kad jūs taip puikiai jaučiatės! – spausdamas ranką pagyrė gydytojas. – Norėčiau pakalbėti apie pinigus, kuriuos jūs žadėjote naujai ligoninei. – Aš? Žadėjau? […]

Gimtadienio tostai

Su tortuku ir žvakutėm, Su degtukais ir lėkštutėm. Su gėlytėm ir žodeliais Aplankys tave sveteliai. Kurie neš daug dovanų Tiktai tau vienai skirtų! Su tortadieniu!

Gimtadienio tostai

Į tolimą, užkampų Gruzijos kaimelį atvyko žurnalistas ir susirado šios vietovės įžymybe aksakalą, sulaukusį 120 metų. Žurnalistas paklausė senuko, ar šis jaučiąs savo senatvę. – Žinoma, jaučiu, atsakė aksakalas. – Kaip? – Kai man buvo šimtas metų, atsakė senasis gruzinas, aš su savo svečiais išgerdavau dvidešimt stiklinių vyno. Kai sulaukiau šimto dešimties metų, su svečiais […]

Tostai draugams

Gražų amželį nugyveno žmogus. Kartą jį aplankė giltinė ir pasakė: – Gana! Renkis ir eik su manimi. Žmogus su ašaromis meldžia giltinę, kad ji dar jo neliestų ir paliktų ramybėje. Tačiau giltinė pareiškė, kad toks esąs Dievo įsakymas. Tada senukas pakėlė rankas į dangų ir ėmė maldauti: – O galingasis Viešpatie, leisk man dar šiek […]

Juokingi tostai

Norėdama gauti vairuotojo teises mergina atsakineja į komisijos klausimus. – Prašom, gerbiamoji, pasakyti, kada pėstysis turi pirmumo teisę? – Važiuodamas greitosios pagalbos mašina, – atsakė ji. Po kurio laiko mergina gauna vairuotojo teises. Po dešimties dienų ją sustabdo kelių inspektorius. – Ar žinote, panele, kad per šį trumpą laiką jus jau spėjote partrenkti penkis pėsčiuosius! […]

Gimtadienio tostai

Metai bėgs nesulaikomai, greitai. O širdy vis vasara tebus. Neskubėk į rudenį eiti, Neskubėk skaičiuoti metus. Tik visuomet būki laiminga, Ir darbe, ir kely ir namuos. Tegul niekad ryžto nestinga, Tau, gyvenimo žingsniuos visuos.

Tostai vyrams

Ponai, šiandien pakalbėkime apie meilę. Sakoma: prancūzas turi ir žmoną, ir meilužę, bet myli tik žmoną. Žydas turi ir žmoną, ir meilužę, bet myli tik mamą. Rusas turi ir meilužę, ir žmoną, bet myli tik degtinę. O mes pakelkime taures už brolį lietuvį, kuris nespjauna į rusišką degtinę Prancūzijoje, Vokietijoje derasi kaip žydas, Izraelyje keikiasi […]

Juokingi tostai

Vienas Rytų valdovas išsiruošė į kelionę laivu. Pasiėmė ir jauną tarną. Kai tik laivas nutolo nuo kranto, vaikinas labai išsigando. Jo nedžiugino nei gražuolis laivas, nei puikus saulėtas oras, nei mėlyna rami jūra. Įsispraudęs į kampą jis verkė, dejavo taip garsiai, jog išvedė iš kantrybės visus kartu plaukiančiuosius. Neteko kantrybės ir valdovas. Jis išrikiavo laivo […]

Puslapiai:1234567...26