Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Sveikinimai gimus vaikui

Sveikinimai gimus vaikui

Su Gandradieniu, brangi Draugų šeima, Su gimtadieniu didžiausio Jūsų džiaugsmo! Štai nematomam dviejų širdžių lizde, Jūsų Meilė vystykliukus džiausto. Skalbia rytmetis mažylio palutes, Rytmetinės rasos Jūs Gandriuką prausia, Spinduliai bučiuoja, glosto rankutes, Pila Angelas padangių gausą… Su Gandradieniu, brangi Draugų šeima! Keliam tostą Jūsų neregėtai laimei. Išugdykit gerą širdį žmoguje, Po šapelį Jam sukrovę lizdą […]

Sveikinimai gimus vaikui

Dievulis saugoti tave prisakė, Kasdien už rankos aš vedu tave, Kad rodyčiau tau tą, ko tavo akys Nepamatys, kai vaikščiosi gatve. Štai rieda gatvėm sutiktos mašinos, Ir nenustygsta jos: pirmyn, atgal. Kur slepiasi nelaimė, nieks nežino, Pagalbos mano šiandien reiks tau gal. Esu aš tavo angelėlis sargas, Tave Dievulis siuntė prižiūrėt. Būt su tavim man […]

Sveikinimai gimus vaikui

Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie – savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros. Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų, Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso. Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis, nes jie turi savąsias. Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas, Nes jų sielos gyvena rytojaus […]

Sveikinimai gimus vaikui

Eina laikrodis tarsi Žmogus — Tik žingsnius jo matuoja strėlė: Gerumu, artumu, dosnumu, Širdimi seno laiko tėkmėj. Neskaičiuokite laiko brangaus, Kai vis tiesit vaikeliui rankas — Dėl pasaulio, dėl tikro Žmogaus — Reikalinga Tėvelių auka!

Sveikinimai gimus vaikui

Kalbėk, kalbėk ir dar kartą kalbėki Švelnius žodžius į ausį savo vaikui. Sakai, jis nesupranta? Bet užtat jau girdi Ir jaučia meilę, sklindančią taip aiškiai. Myluok, bučiuok ir dar kartą myluoki Ant savo rankų spurdantį mažylį, Nes tik jausmai pradžiugint širdį gali Ir tik nuoširdume esmė tikroji slypi.

Sveikinimai gimus vaikui

Besparnis angelėlis priglūsta prie krūties, Švelniausios žemėj rankos jį glaudžia prie širdies. Ir motiniška ašara išnyksta vystykluos, Na, štai ir susitikote gyvenimo keliuos. Būk palaimintas, ryte, pagimdantis aušrą. Būk palaiminta, moterie, gimdanti žmogų, Tokį mažą, bejėgį, gležnutį ir trapų, Tokį tvirtą, galingą vidumi ir protu. Būk palaiminta!

Sveikinimai gimus vaikui

Senovės išminčiai sakė: kada Dievas bučiuoja naujagimį į kaktą – jis taps žymiu filosofu, kai į lupas – žymiu oratorium, kai į kojas – žymiu šokėju, kai į rankas – visų galų meistras. Tad tegu Dievas neužmiršta išbučiuoti šio naujagimio!

Sveikinimai gimus vaikui

Lelijų žiedlapių svajingas aromatas Rasos lašais pagirdys Jūsų Sūnų Ir saulei tekant, kada niekas to nemato, Palies Jį žiedlapiais ir pabučiuos mažylio kūną. Tai moteris — mama, močiutė — lies Jį rankom Lyg liestų princą laimės kupina diena. Gėlių planetoj nematys mažylis vargo — Globos šventosios Motinos gėlė — baltoji lelija. Kuomet augint vaikelį patirties […]

Sveikinimai gimus vaikui

Jau tikrai labiau Jūs nieko nemylėsit, Jau nebus daugiau rami širdis. Meilę dvigubą širdžių aukosit dviese Tam vieninteliam, kuris yra viltis. Kaip gerai, kad Jūsų svajos išsipildė Ir namus užpildė džiugesys. Su vaikais ateina nemiga prailgus — Lai neliūdins ji — tik laimėje svaigins!

Sveikinimai gimus vaikui

Lyg stebuklo iš pasaulio kraičio, Lyg auksinio ryto saulės spindulių — Pasakėlių balto karalaičio — Laukite pabeldžiančio iš paširdžių. Ir ateis taip laukiamas vaikelis — Lyg matytu veidu, žinomom akim — Širdies dalį ėmęs iš Tėvelio, Pasibeldęs meile Motinos širdin.

Sveikinimai gimus vaikui

TU – jūros lašelis nuo skruosto nukritęs, TU – mano pasaulis, ir mano viltis, TU – meilės krislelis širdin įsikibęs, Leki per pasaulį atmerkęs akis… TU – mano delnuos išsiskleidęs žiedelis, TU – saulėtas juokas ašaros spindesy, TU – didis žmogus… ir dar mažas vaikelis… Mano angelas sargas darganotam kely…

Sveikinimai gimus vaikui

Svajotume gyvenimą Sūnaus Paverst baltuoju pasiekimų sodu Su bičių dūzgesiu pavasario dienoj, Su patarimais artimų aukotais, Kur Jis klausytų patirties didžios… Jam baltas sodas obuolį paduotų Ir meilės patirtį bylotų lūpomis žmogaus Apie naktis žvaigždėtas, nemiegotas, Kada užaugęs pasiekimų vaisiaus paragaus. Mes žinom, kad yra labai svarbu Gyvent tarp artimų žmonių!

Sveikinimai gimus vaikui

Ąžuolo pavėsy tarp šešėlių Jūsų Sūnaus atvaizdas gyvens — Plačiapetis skrydis tartum vėjo… Užmojis didingas lyg vandens. Apkabint didingą siluetą Gali tik Mama, nes Jį gimdys. Ir tik Tėvas, Jam užleidęs vietą, Būsimam gyvenime išvys. Laukit — ąžuolaičių žemei reikia! Laukit — ten lyg paukštis Jūsų Sūnus verkia…

Sveikinimai gimus vaikui

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėtų plukdyti mažylis laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs Jis užaugtų protingu, laimingu žmogum. Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilė, Kur galetų braidyti mažylis dažnai. Ir išgirskit, jam krykštaujant, vaikišką laimę – Būkit savo mažyliui artimiausi draugai!

Sveikinimai gimus vaikui

Į laimės jausmą — lyg į maldą! Į savo sėkmę — lyg į dangų! Pasiekęs savo laimės kalną, Paimk vaikelį mūs ant rankų: Kai Jį laikysi, nešk į aušrą, Ir į baltų sapnų mėnulį… Tuomet Jam vyriškumo jausmą Dainuos Tava širdis, Drauguži.

Sveikinimai gimus vaikui

Būkit vaikeliui širdies dalimi, Jo gyvenimo jūroj — gyvais gintarais, Nes Jūs žmonės brangiausi, labai artimi Būkit Jo vandenyne amžinaisiais laivais. Gintarinėj Jo pasakoj būkit tiesa, Būkit saitais draugystės senos ir tvirtos, Šeimyninio lizdo auksine uola, Kur nuo vėjų šiauriausių vaikelį užstos.

Sveikinimai gimus vaikui

Į Tave pasirėmus — esu moteris. Už Tavęs atsistojus — slepiuos nuo perkūno. Prie Tavęs prisiglaudus — rami bus širdis, Kad auginsi, globosi tik Tu mūsų Sūnų. Būk Jam švyturiu žemėj ir jūroj plačioj, Būk uola, į kurią atsiremtų. Tu apsaugok mūs sūnų didžiausioj audroj… Būk šviesa, iš kurios viltį gertų.

Puslapiai:12