Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Profesiniai sveikinimai

Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Kas nedrąsus šį rytelį pabudo, Kas nešė virpančią puokštę delne? Kas prie mamytės rankelių prigludo, Kai teko likti vienam klasėje? Kam skirta viską pradėt pirmą kartą: Mokytis, piešti, skaičiuoti, rašyt? Kam lemta augt ir pakeist seną kartą. Tau, pirmokėli, sėkmės tau, mažyt.

Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Padovanosiu tau geltoną klevo lapą, Ruduo išskynė vasaros gėles. Tegul jie apie rugsėjo prasmę šneka Ir mena saulės sklidinas dienas. O juk gražu, kai supas klevo lapas, Kai lenkiasi ištroškę prie žinių versmės, Kai rudenio naktį vis šviečia tavo langas Tartum ugnelė mylinčios širdies. Atnešiu gražią dėkingumo puokštę Už meilę, už raudonai pabrauktas klaidas, Už […]

Profesiniai sveikinimai (policininkams)

Jūsų misija kilni – ginti kiekvieną žmogų, saugoti valstybę. Nuo Jūsų profesionalumo priklauso visų mūsų gerovė, Jūs teikiate mums viltį gyventi saugiame ir gražiame krašte. Šios gražios šventės proga leiskite padėkoti pasirinkus tokią atsakingą profesiją, Reikalaujančią nepaprastai daug atkaklumo, stiprybės ir išbandymų. Tegul Jūsų didelius darbus lydi visuomenės pagarba. Sveikinu visus minint Angelų sargų dieną!

Profesiniai sveikinimai (kariams)

Ne dėl paradų gyveni Ir ne dėl būgno ar trimito — Todėl ir džiaugiasi širdis, Kad Laisvės saulė mums nušvito. Tu nepriklausomoj šaly Ir pildos tai, ką tik svajojai. Juk gimę mes gyvent vilty, O gavom visą dangaus rojų. Žinau, drauguži, tai vaikams Ir anūkėliams iškovota, Bet aš tikiu — visiems laikams — Todėl kviečiu […]

Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Jau klasėj laukia mokiniai, Jau nuskamba skambutis… Dienynas, knygos, sąsiuviniai… Tu jaudinies truputį. Tu vienas stovi prie lentos, Greit pamoka jau baigsis… Nepasakei minties vienos… Ir kam taip skuba laikas? Neištaisyti sąsiuviniai, Kur klaidos tarsi puokštės — Tai brangūs Tavo mokiniai — Gyvenimui paruošk juos. Tau, Mokytojau, šypsena Didžiausioj Tavo šventėj Ir mylinčių akių kalba […]

Profesiniai sveikinimai (mokytojams)

Rugsėjis beldžia į duris išdykęs Ir veda į mokyklą mažučius. Vėl tirpsta vaikiška širdis sutrikus — Rugsėjis klasėj krykščia vaikučiu. Rugsėjis beldžia į duris laimingas Ir veda į mokyklą pirmąkart. Šis jaudulys nebeišnyks vaikystės… Kaskart rugsėjo pirmą laimėj noris verkt.

Profesiniai sveikinimai (menininkams)

Gyvai Tu imi į ranką šaltą mikrofoną Ir skamba lūpose pažįstama daina, O kiekviena nata prožektoriuos užgroja — Skambus orkestras aidi scenoje tada. Triumfuoja salė, griaudi Tau aplodismentai, Kai scenos laiptais prie žiūrovų Tu eini. Palietęs žodžiais mus, širdy jauti Tu šventę, Pavirtęs mums akordais iš senų dainų. Giedoki, dainininke, scenai savo himną! Gyvenki dėl […]

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(antras Dievo įsakymas: Netark Dievo vardo be reikalo) Netark Dievo vardo be reikalo. Nekviesk, kol tvirtybės turi. Bet jeigu esi Tu pažeidžiamas — Stovėk savo Dievo kely. Netark Dievo vardo be reikalo, Nemėtyki perlų tuščiai. Geriau padaryk ką nors teigiamo Ir siek dėl kitų atkakliai. Netark Dievo vardo be reikalo — Jo šaukis didžiausiam varge. […]

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(devintas Dievo įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir moters) Negeisk svetimo vyro ir moters, Neniekink kūno apgavystėm. Nuodingą meilę gelbėk poteriais Kol dar vaikai nespėjo klysti… Negeisk svetimo vyro ir moters, Sutramdyk savo geismą gležną. Troškimai Tavo greitai apsiverks Pajutę Tavo meilę gašlią. Negeisk svetimo vyro ir moters — Ne kitą, tik save apgausi. Tad protą […]

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(penktas Dievo įsakymas: Nežudyk) Nežudyk, nes Tave nužudys. Nekerštauk ir nebūki žiaurus. Nepriverski, kad verktų širdis, Nes prakeiks neišlaikęs žmogus. Nežudyk, nes bijosi išeit — Net nekaltas Tau priešu greit taps. Ir kad graužatį laime pakeist, Tave sąžinė nerimu plaks. Nežudyk ir nebūki siaubu, Nes tikėsies vien blogio aplink. Atsiteisti reikės su Dievu — Nieks […]

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(trečias Dievo įsakymas: Švęsk sekmadienį) Švęsk sekmadienį kiekvieną — Naujam darbui susikaupk. Apgalvok klaidas kasdienes, Prieš altorių atsiklaupk. Švęsk sekmadienį kiekvieną, Pailsėki nuo darbų. Per savaitę vieną dieną Tu pabūki su Dievu. Švęsk sekmadienį kiekvieną, Aplankyk Tėvus, draugus. Pats nuo nuodėmių pabėgęs Būk dosnus atleidimu.

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(ketvirtas Dievo įsakymas: Gerbk Tėvą ir Motiną) Gerbk Tėvą ir Motiną, Niekad Tėvų neužmiršk. Vardas, kuriam amžiais meldžiamės — Jų vardas mūs laimės kely. Gerbk savo Tėvą ir Motiną — Rūpinkis Jais lig mirties. Nuolat daryki, kas būtina — Senstantiems ranką ištiesk. Gerbk savo Tėvą ir Motiną — Saugok sveikatą Tėvų. Meilė Tėvams — ne […]

Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge, Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave. Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę, Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina. Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide. Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos, Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave. Mano Dvasios Tėve, mano Angele […]

Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(aštuntas Dievo įsakymas: Nekalbėk netiesos) Nekalbėk netiesos niekada. Nemeluok! Juk tai laikinai. Nepaslėpsi ylos juk maiše — Ji išlįs kažkodėl amžinai. Nekalbėk netiesos net juokais, Užgauliodamas savo draugus. Pasijus šalia buvę kaltais, Įvilioti į melo tinklus. Nekalbėk netiesos — kitą gerbk — Jis nevertas juk melo tikrai. Nepriversk dėl Tavęs Dievą verkt! Kas Tau bus, […]

Profesiniai sveikinimai (bosui)

Šefas neima kyšių – šefas priima dėkingumo dovanas. Šefas nemėgsta gandų – šefas įdėmiai išklauso darbuotojų nuomones. Šefas nevaikšto iš kampo į kampą – šefas dalijasi savo mintimis. Šefas nemeluoja – jis diplomatas. Šefas nesukelia eismo nelaimių – šefas turi vairuotoją. Šefas nėra užsispyręs – šefas nuoseklus. Šefas bjaurisi pataikūnais – šefas premijuoja lojalius. Šefas […]

Puslapiai:1234