Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Baldai internetu - Svetainės, Miegamojo, Vaikų kambario baldai, Spintos, Komodos, Lovos ...

Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau (dukryt) – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais.

Krikštynų sveikinimai

Pasitikėjimo lobynai rudeniniai Aruodai ištikimo žmogaus – Tavojoj dvasioj lyg gimtinėj, Kurią padovanočiau dėl sūnaus (dukros). Duok dešinę ir į pasaulio kraštą Išleisiu savo vaiką su Tavim. Įteiksiu tau ištikimybės raštą Ir patikėsiu vien širdim.

Krikštynų sveikinimai

Sveikinam Tave, Dukruže, Su saulėtekiais rausvais, Su audra, kur bangos lūžę Plaukia buriniais laivais. Linkim Tau sparnuoto skrydžio, Mėlyno vilčių dangaus Ir svajonių tokio dydžio, Kokios būna tik žmogaus. Mylim Tave, Krikšto Dukra, Viliamės tokios lemties, Kurios siekiai nesužlunga, Nes jai Dievas kelią ties.

Krikštynų sveikinimai

Apsupk vaikelį gerumu, Kasdien savo šviesa apglėbk, Būk ištikimu jo vedliu, Jam eit gyvenimo keliu padėk. Neleisk paklyst jam niekada. Išmokyk savo išminties, Palaimink, Dieve, ranką jam ištiesk. Lydėk žingsnius jo visada.

Krikštynų sveikinimai

Ši diena ypatinga. Degant baltai žvakelei, Šiandien aš tapau turtingas. Gavau Dievulio meilę, dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą ir antrus tėvelius! Iš visos širdelės dėkoju Jums, Kad man atvėrėt vartelius į tikėjimo kelią, Pirmą kartą nekaltą vaikelį pas Dievulį lydėjot! Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėčiau plukdyti svajonių laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs […]

Krikštynų sveikinimai

Aš – Jūsų didžiausias džiaugsmas. Gyvenimo prasmė. Aš sugebu atnešti Jums laimę, Jūs mano artimiausi žmonės. Motina ir Tėvas… Geriausi ir gražiausi pasaulyje. Aš – Jūsų didžiausias rūpestis: Jūsų vargelis, nemiegotos naktys ir ašaros. Sugebu pareikalauti is Jūsų geriausių valandų, Sugebu sugriauti Jūsų planus. Aš – Jūsų neparašyta disertacija, nepastatyti namai… Bet, aš – Žmogus. […]

Krikštynų sveikinimai

Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga, Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose. Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas, Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa. Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį, O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį. Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.

Krikštynų sveikinimai

Viltie žemelės, dar nemoki nieko nieko, Dar tau pačiam be galo reikia rūpesčio visų. Mirksės žvaigždelės, augsi tu iš lėto Ir mokysies šito pasaulio paslapčių. Mielas vaikeli, greit suprasi, koks grumstelis kietas, Bet Krikšto Angelas budės šalia žingsnelių netvirtų. Gal tau pavyks suprasti, kaip gyvenimas sudėtas, Ir rasti krantą, kupiną šviesių dienų.

Krikštynų sveikinimai

Palaimink mano rankom, Dieve, Dukrą, Nuplauk Jai širdį mano ašarų rasa, Įsupk į mano meilę tylią, kuklią, Globok Ją mano vakaro maldų gausa. Palaimink mano žodžiais, Dieve, Dukrą, Suriški mūsų sielas glūduma minties, Nuleiski Šventą Dvasią, kad apsuptų Vien aureolėmis šventos dangaus ugnies. Palaimink mano laime, Dieve, Dukrą, Įliek į Jos gyvenimą tyros vilties, Kad […]

Krikštynų sveikinimai

Išsipuošę tėvai ir seneliai, Bažnytėlė pilnutėlė svečių, O ant kelių Krikšto tėvelių Mažas angelas pilnas vilčių. Krikšto skraistė iš Dievo rankų Žada lengvą gyvenimą Tau, Baltas angele, meldžiame dangų, Auk į saulę aukščiau ir aukščiau.

Krikštynų sveikinimai

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna, Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai. Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę, O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

Puslapiai:12345