Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Sveikinimų žymė / Linksmi tostai

Juokingi tostai

Viena storulė, kreipdamasi į burėją, paklausė: – Sakyk, ar man suliesėti, ar ir toliau dar pilnėti? – Kuo daugiau gero žmogaus, tuo geriau… Ir priešingai – kuo mažiau blogo žmogaus, tuo irgi geriau. Spresk pati. Tad pakelkime taures už tas moteris, kurioms Dievas už gerumą siunčia pilnumą.

Juokingi tostai

Komunalinio ūkio departamente kasdien iki šešioliktos valandos budi ekspertas butų šildymo klausimais. Ateina pasikonsultuoti klientas. – Prašom pasakyti, – sako jis, – kiek man reikės nusipirkti kuro žiemai? – Kiek jūsų bute kambarių? – klausia ekspertas. – Butas vieno kambario. Ekspertas susimąsto. Po kurio laiko suabejoja: – Tai priklauso nuo kambario dydžio. – Keturiolika kvadratinių […]

Juokingi tostai

Suvalkietis už paslaugas gavo butelį degtinės. Kai jis patenkintas skubėjo namo, pro šalį važiavęs automobilis netikėtai partrenkė jį ant kelio. Žmogelis, atsikėlęs ir pajutęs, jog jo marškiniai šlapi, pamaldžiai atsiduso: – O visagali Viešpatie Dieve, padaryk taip, kad tai būtų tik kraujas. Tad pakelkime taures už tuos, kurie gėrimą vertina labiau negu savo kraują.

Juokingi tostai

Gatvės sankryžoje, namo pasienyje, sėdi liūdnas vyriškis su tamsiais akiniais. Ant pavadėlio jis laiko šuniuką. Ant gyvulėlio kaklo kabo lentelė su užrašu: „Padėkite vargšui aklajam“. Šalia padėta kepurė su monetomis ir keliais banknotais. Praeivis įmeta banknotą ir sako nelaimingajam: – Neturiu smulkių. Įdedu penkis ir paimu tris litus grąžos. – Kokius penkis litus? – sušuko […]

Juokingi tostai

Guli senukas mirties patale ir ateina giltinė. Ji sako viskas senuk pasiimu aš tave. O senukas sako: – Duok man dar pagyventi tiek kiek mano sode ant obels yra lapų. – Ne tiek žmonės negyvena! – sušuko giltinė. Aš tau duosiu pagyventi tiek metu kiek tu turi TIKRŲ draugų. O senis iškart ir numirė. Tad […]

Juokingi tostai

Į vyno statinę ikrito pelė. Pro šali bėga katinas. – Katinėli, gražuolėli, būk geras, ištrauk mane iš čia! – maldauja pelė. – Jei ištrauksiu, tai ir suėsiu… – apsilaižydamas pasakė katinas. – Kas tau iš to? – Sutinku! Ėsk! Nenoriu paskęsti statinėje ir mirti negarbinga mirtimi. Katinas ištraukė nelaimingąją. Pelė tik vir vir vir it […]

Juokingi tostai

Jaunuolis įsimylėjo neapsakomo grožio merginą. Tačiau ji buvo labai pikta ir gobši. Vieną kartą gražuolė vaikinui pasakė: – Jeigu tu nori, kad aš už tavęs tekėčiau, atiduok man savo širdį. – Manoji širdis nuo šiol priklauso tau, o mano brangiausioji! – atsakė įsimylėjėlis. – Atiduok ir savo protą! – pareikalavo gražuolė. – Nuo to laiko, […]

Juokingi tostai

Dantų gydytoja turėjo ištraukti dantį nervingai moteriškei. Apie nuskausminamuosius ji nenorėjo ir klausyti. Pamačiusi medicinines reples moteris dar tvirčiau sukąsdavo dantis, rankomis įsikibdavo į krėslo atramas… Jos visa išvaizda rodė, jog jokia jėga neprivers prasižioti. Dantistė pasišaukė seselę į šalį ir sušnibždėjo: – Kai aš tik duosiu ženklą, bakstelkite adata pacientei į sėdimąją. Gydytoja pasiruošė. […]

Juokingi tostai

Viename kupė važiuoja negras ir žydas. Žydas, ilgai tylėjęs, staiga klausia: – Klausykite, ar kartais jūs ne žydas? – Ne, aš negras. – Aha, bet gal jūsų motušė ar tėvelis buvo žydai? – Ne, aš esu tikras negras. – Be reikalo manęs varžotės… Gal jūsų giminėje būta žydiško kraujo? – Ne, ne… Aš esu grynų […]

Juokingi tostai

Jonai, kodėl tu nešioji dviem numeriais mažesnius batus? – Vardan laimės! Mano žmona labai negraži, netvarkinga, prasta šeimininkė. Sūnus prastai mokosi… Aš nebetikiu, kad jis sugebėtų baigti mokyklą… Duktė neklauso. Uošvė nuolatos zirzia. – Tai kuo čia dėti batai? – Kad tu žinotum, kokį malonumą patiriu, kai vakare nusiaunu batus! Tad pakelkime taures už tuos, […]

Juokingi tostai

Ėjo du asilai ir priėjo du ežerus. Vienas ežeras buvo pripiltas vandenio, o kitas degtinės. Ir pradėjo asilai gerti vandenį… Tad išgerkime, kad nebūtume asilais.

Juokingi tostai

Pasišaukė karalius juokdarį… Ir tarė: – Karalienė miršta, valstybės iždas tuščias, liaudis maištauja… Prajuokink mane! Tad pakelkime taures už tuos, kurie sugeba mus prajuokinti ir tada, kai Lietuvoje siaučia mafija, reketas klesti legaliai ir nelegaliai, valdininkai plėšikauja net neužsidėję kaukių, teisybė sutrypta su purvais, apiplėšinėjami net ligoniai, vaikučiai, seneliai pensininkai. Vagys, plėšikai užsitarnavę pagarbą ir […]

Juokingi tostai

Išrado naują parašiutą, o išbandyti niekas nenori. Išradėjai gatvėje surado girtuoklį ir pažadėjo jam dėžę degtinės, jeigu jis iššoks su naujuoju parašiutu. Girtuoklėlis sutiko. Ir šit jis iššoko iš lėktuvo. Krinta žemyn, trauko žiedus, o parašiutas neišsiskleidžia. – Blogi popieriai, – galvoja jis, – apgavo mane su tuo parašiutu… Pažiūrėsime, kaip bus su degtine! Kompensuokime […]

Juokingi tostai

Vienas bankininkas užsakė dailininkui nupiešti savo portretą. Kai kūrinys buvo baigtas, užsakovas griežtai atsisakė pirkti motyvuodamas tuo, jog portretas visiškai nepanašus į jį. Dailininkas portretą išstatė dailės salono vitrinoje. Prie paveikslo buvo užrašas „Piktadaris“. Bankininkas įtūžęs užsipuola kūrėją grąsindamas supūdyti jį kalėjime arba prisiteisti už garbės ir orumo įžeidimą tokią sumą, kurios dailininkas nesugebėsiąs išmokėti […]

Juokingi tostai

Kvaišas ir negražus vaikinas gyrėsi: – Netikėkite, kad aš toks gimiau, kokį matote. Mama sako, kad visus stebinau savo grožiu, kai buvau mažas… Bet kažkas mane apkeitė. Kartą jis pamatė, kaip daržininkas triūsia braškių lysvėse ir paklausė: – Ką jūs čia ant braškių pilate? – Atskiestas srutas, – atsakė daržininkas. – Keista, nustebo kvaišelis. – […]

Juokingi tostai

Gyveno trys draugės. Numirė. Pateko į dangų. Stovi prie rojaus vartų, beldžia ir niekas jų neįleidžia. Viena ir sako: – Tegul ant šios tvoros atsiranda tiek šakelių ir lapeliu, kiek aš kartų buvau neištikima vyrui žemėje. Pirmai ant tvoros atsirado vienas kitas lapelis ir šakelė. Bandė lipti, bet niekaip negalėjo perlipti. Antrai truputį daugiau lapelių […]

Juokingi tostai

Po palme guli negras. Prieina europietis ir sako jam: – Ko tu guli, kai aplink tave tiek daug kokoso riešutų? Surinktum tu tuos riešutus, parduotum, nusipirktum vežimėlį. – O kam? – nustebęs klausia negras. – Sugrįžtum atgal, prisikrautum vežimėlį riešutų, parduotum, nusipirktum motociklą su priekaba. – O kam? – Prisikrautum kokoso riešutų, parduotum ir nusipirktum […]