Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Pragaro valdovas Belzebubas pasiuntė į žemę velnią, jog jis parneštų tris naujus kadrus. Pragaro pasiuntinys nučiupo žemaitį, suvalkietį ir dzūkelį. Juos sukišo į maišą ir tempia į pragarą. Betempdamas sušilo ir visai nusivarė nuo kojų. Belzebubo tarnas atsigulė miške prie kelmo atsipūsti. Ėmė ir užmigo. Dzūkelis, pasinaudojęs proga, išsikrapštė iš maišo ir pabėgo. Išsirangė iš […]

Juokingi tostai

Futbolo rungtynės baigėsi negirdėtai dideliu rezultatu. Pralaimėjusios komandos kapitonas priėjo prie teisėjo, piktai paspaudė ranką ir pasakė: – Tai buvo nuostabios rungtynės. – Jūs taip manote? – patenkintas nusišypsojo teisėjas. – Ir dar kaip! Tik gaila, kad tamsta jų nematei. Futbolo teisėjai dalijasi patirtimi. – Aš, – sako anglas teisėjas, – po kiekvienų svarbesnių rungtynių […]

Juokingi tostai

Viršila klausia eilinio: – Lapėnai, kas tavo Tėvynė? – Tėvynė – tai miškai, upės, laukai… – Kvailys tu, eilini Lapėnai. Tėvynė – tai tavo motina. Supratai, eilini Lapėnai? – Supratau. – Ką tu supratai? – Kad Tėvynė – tai mano motina. Viršila prieina prie kito kareivio ir klausia: – Eilini Vilkaiti, kas yra Tėvynė? – […]

Juokingi tostai

Gatve ėjęs vyras staiga pargriuvo. Matyt, apalpo. Aplink jį susirinko būrys žmonių. Vienas per kitą buvo girdėti šauksmai: – Greičiau kvieskite greitąją pagalbą! – Gydytoją! Garbaus amžiaus poniutė patarė: – Duokite jam konjako arba degtinės! – Duokite jam šviežio oro! – siūlė vyras stumdydamas apspitusius žmones. – Geriausia šiuo atveju padeda konjakas arba degtinė, – […]

Juokingi tostai

Kalnuose ganėsi ožys. Aukštai danguje skrido erelis. Pamatęs ožį, erelis čiupo jį ir nuskrido. Medžiotojas pamatė erelį ir iššo­vė. Kaip akmuo erelis krito žemėn, o ožys nuskrido toliau. Tad pakelkime taures už tai, kad pas mus erelių nežudytų, o ožiai neskraidytų!

Juokingi tostai

Turguje stovi mažas berniukas su ožkos sūrio pintine ir šaukia: – Kam gero sūrio – čionai! Pas mane! Geras sūris! – Prisiek motina, kad tavo sūris iš tiesų geras, – sako pirkėjas. – Prisiekiu motina. Man pati senelė sakė: eik į turgų, parduok sūrį. Mums jis jau nebegeras, bet pardavimui tiks. Tad išgerkime už tiesą!

Juokingi tostai

Žmona nekantriai laukia iš restorano pareisiančio vyro ir sako: – Sūneli, pažiūrėk, gal jau pareina tėtukas? Berniukas žvilgteli pro langą ir džiaugsmingai sušunka: – Tėtukas, tėtukas eina! – Kuria puse? – Abiem! – atsako vaikutis. Pagaliau įvirsta girtas vyras. Žmona užsipuola: – Tai kodėl taip vėlai pareini namo? – O kuri dabar valanda? – vos […]

Juokingi tostai

Išeina į pievelę Jėzus Kristus ir šventas Petras žaisti golfo. Šventasis Petras smūgiuoja ir… nepataiko į duobutę, nors smūgis gana tikslus. Smūgiuoja Jėzus Kristus. Smūgis stiprus, tik jau labai netikslus. Kamuoliukas nulekia pamiškėn. Tuo metu iš miškelio išbėga kiškis, kamuoliukas trinkt ir pataiko į jį. Kadangi smūgis buvo labai stiprus, kiškis krinta it kulkos pakirstas, […]

Juokingi tostai

Užėjo kažkaip misionierius į smuklę ir ėmė sakyti pamokslą vietiniams džigitams: – Jūsų pirmutinis priešas – vynas! – Jūs teisus, – atsakė vienas iš mėgėjų išgerti, – bet ir evangelijoje parašyta: “Pamilk priešą savo”. Tad išgerkime už gerą vyną!

Juokingi tostai

Mokytojas, paaiškinęs apie karalystes, monarchiją, paklausė: – Tai kas yra monarchija? – Tauta, kurią valdo karalius, – atsakė mokinys. – O kas ją valdytų, jeigu karalius mirtų? – Karalienė! – nedvejodamas atsakė mokinys. – O jeigu mirtų ir karalienė? Kas tada valdytų šalį? Mokinys valandėlę pagalvojo ir atsakė: – Tada šalį valdytų juokdarys. Pakelkime taures […]

Juokingi tostai

– Mama, kad tu žinotum, kaip aš nenoriu eiti į mokyklą! – skundžiasi sūnus. – Kodėl, brangusis? – Visi manęs nekenčia… Pedagogai, mokiniai, netgi rūbininkė į mane skersuoja… – Nieko, sūneli, nieko… – užjausdama paglosto sūnaus petį gimdytoja. – Ką darysi… Pasiimk pusryčius ir eik, sūneli… Tau jau penkiasdešimt metų ir esi mokyklos direktorius. Pakelkime […]

Juokingi tostai

Vienas asilas apsimetė liūtu. Užsimetė ant savęs liūto kailį ir ėmė išdidžiai vaikščioti. Iš tolo jis ėmė kelti baimę, net privertė bėgti avių bandą. Bet papūtė stiprus vėjas, kailis nukrito ir apgavystė išaiškėjo. Žvėrys užpuolė asilą ir sumušė. Pakelkime bokalus už tai, kad nebūtume nei liūtais, nei asilais, o išliktume patys savimi!

Juokingi tostai

Trečią valandą nakties nebejauną vyriškį pažadino telefono skambutis. – Čia aš – jūsų kaimynė, gyvenanti aukštu aukščiau. Noriu pasakyti, kad jūsų šuns skalijimas neleidžia man užmigti. Aš labai prašau, sudrausminkite tą keturkojį jūsų draugą! Kitą naktį, maždaug tuo pačiu laiku, telefono skambutis pažadino kaimynę. – Čia aš – jūsų kaimynas, gyvenantis vienu aukštu žemiau. Tai […]

Juokingi tostai

Senoji Sparta garsėjo sveika gyvensena bei žmonių stiprybę palaikančiu maistu. Sirakūzų valdovas, norėdamas pasimėgauti sveikatinguoju spartiečių maistu, už didelius pinigus išsikvietė geriausią anos šalies virėją. Šis išvirė sriubą, į kurią įdėjo mėsos gabaliuką, riebalų, rūgšties. Srėbalą pasūdė. Ir jokių kitokių pagardų ar prieskonių nedėjo. Paragavo Sirakūzų valdovas šios sriubos, susiraukė ir atstūmė valgį nuo savęs. […]

Juokingi tostai

Ėjo keliu laimė, meilė ir sveikata. Priėjo namą, pasibeldė, paprašė įsileisti. Bet name buvo tik viena laisva vieta. Šeimininkai pasvarstė: ką įsileisti prie židinio? Nusprendė, kad svarbiausia – laimė, ją ir priėmė, o meilę ir sveikatą paliko prieangyje. Ir pirmiausia iš namo tyliai išėjo meilė, paskui ir sveikata, o vėliau išėjo ir laimė. Priėjo kitą […]

Juokingi tostai

Kuo skiriasi realybė nuo pasakos? Pasaka – kai jaunikaitis veda varlę, o ji po vestuvių tampa karalaite. Realybė – kai veda karalaitę, o paaiškėja, jog ji lovoje esanti šalta varlė. Pakelkime taures už tai, kad mūsų gyvenimas būtų panašus į pasaką.