Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Kalbasi senutė apie šių dienų jaunimą. Aštuoniasdešimtmetė moterėlė draugužei ir sako: – Dieve mano, kaip pasikeitė šių dienų jaunimas! Prieš šešiasdešimt metų aš tiesiog negalėdavau pasirodyti gatvėje – visuomet kas nors prikibdavo: tai į šokius, tai į kavinę, tai bent pasėdėti, pasišnekėti kviesdavo. Šiandieninis jaunimėlis – mandagesnis. Dabar galiu bet kuriuo metu vaikščioti gatvėmis – […]

Juokingi tostai

Seniai seniai vienoje karalystėje gyveno baisus drakonas, kuris mito tik nekaltomis mergelėmis. Tad išgerkim už tai, kad jis atskristų pas mus ir mirtų iš bado!

Juokingi tostai

Slampinėja vilkas su lape po mišką taikydamiesi ką nors nugvelbti ir ant danties užmesti. Staiga mato ant medžio šakos varna tupi, snape gabalą sūrio laiko… Taikosi, pajuodėlė, kaip patogiau įsitaisyti ir papietauti. Vilkas ir šiaip, ir taip meilikaudamas prašo nors mažyčio trupinėlio, bet varna nė klausyti nenori. Tada laputė kūmutė, tarsi užvesdama kitą temą, staiga […]

Juokingi tostai

Mergina užkalbina orų svečią: – Na, kaip jums patinka ši puota? – Galiu pasakyti, jog labai patinka. Tačiau privalau tuojau pat pasišalinti iš čia. – Kodėl? – nustebo mergina. – Įsivaizduokite, koks nesmagumas! Nors imk ir prasmek skradžiai žemę. – Kas atsitiko, pone? – Ką tik pasakiau vienam seniui, kad šeimininkė – tikra pelėda… Pasirodo, […]

Juokingi tostai

Buvo kalbama apie gėrimus ir išgertuves. Vieni sakė, kad kvailiausias gėrimas yra gazuotas vanduo, nes jis tik šnypščia, o iš jo naudos maža. Kiti tvirtino, kad kvailiausias gėrimas – degtinė, nes ji pakerta žmogaus kojas ir atima protą. – Kvailiausias gėrimas yra kava! – tvirtai pareiškė išminčius. – Ją žmonės degina, kad būtų juoda, pila […]

Juokingi tostai

Vyras protingesnis už moterį, vyras stipresnis už moterį, vyras kilniaširdiškesnis ir dvasingesnis už moterį. Tad išgerkime už tą, kuri jį tokiu padaro – už moterį.

Juokingi tostai

Vidurinėje Azijoje labai populiarus šmaikštuolis Nasredinas. Liaudis apie jį sukūrė daug šmaikščių pasakojimų, anekdotų. Vieną kartą Nasredinas, apsivilkęs senu chalatu, nuėjo pas bajų į vestuves. Tačiau į vidų, kur puotavo bajus ir mulos, jo neįleido, o pasodino prieangyje kartu su kitais vargingaisiais. Turtuoliams tarnai nešiojo daugybę skanių patiekalų, o vargšai turėjo tenkintis plovo išėdomis. Net […]

Juokingi tostai

Senas gruzinas moko jauną būti laimingu. – Brangusis, jeigu nori būti laimingas vieną dieną – pasigerk. Jeigu nori buti laimingas savaitę – susirk. Jeigu nori būti laimingas mėnesį – vesk. Jeigu nori būti laimingas metus – susirask meilužę. O jeigu nori buti laimingas visą gyvenimą – būk sveikas! Taigi į sveikatą!

Juokingi tostai

Prieš daugelį metų, kai Indija dar buvo Anglijos kolonija, vienas senis pirmą kartą dalyvavo futbolo rungtynėse, kurios vyko didžiausiame Londono stadione. Kitą dieną jis pasiuntė laišką į Indiją geriausiam savo bičiuliui. Senukas rašė: „Anglijoje galima pamatyti keistą žaidimą. Vyrai gauna kiaulės odos gabalą, kurį susiuva taip, kad jis savo forma primena žmogaus galvą. Odą jie […]

Juokingi tostai

- Ar žinote kaip atsirado krepšinis? Kartą, senovėje, dievas sukūrė krepšinio lanką. Ir įtaisė jį ant paties aukščiausio kalno. Lankas buvo taip aukštai, kad niekas neįstengdavo įmesti į jį kamuolio. Bet kartą vienas narsus lietuvis įsibėgėjo, pašoko, pakilo aukštai aukštai, taip aukštai, kad beveik pasiekė saulę, ir metė kamuolį. Bet kadangi aukštai saulė šviečia labai […]

Juokingi tostai

Viršininkas bara pavaldinį: – Ak, Jonai, kaip tamsta lėtai dirbi… Ar sugebi padaryti ką nors greitai? – Aš greitai užmiegu, – pasiteisino baramasis. O tūlam kartais pasitaiko užmigti darbo metu. Šefas pavaldiniui: – Tiesiog žodžių nerandu, Aurimai! Jūs vėl miegate darbo metu. Nejaugi neturite laiko miegoti namie? – Laiko tai turiu. Bet juk dar reikalinga […]

Juokingi tostai

Kaip reaguoja įvairių tautybių moterys, kai vyras jas užklumpa lovoje su meilužiu? Prancūzė: “O Poli! Gulk šalia!” Amerikietė: “Sveikas, Džoni. Žinai, Haris irgi geras vyras.” Anglė: “Bili, tu pats kaltas – juk tu šiandien grįžai penkiomis minutėmis anksčiau negu visada.” Rusė: “Vasia, Vasia dėl Dievo meilės, aš juk nekalta: jis mane išprievartavo.” Žydė: “Abramai, tai […]

Juokingi tostai

Valdovas įsakė savo vergui papjauti avinėlį ir vaišių stalui iškepti pačią geriausią mėsą. Vergas taip ir padarė: patiekė avinėlio širdį ir liežuvį. Kitą dieną šeimininkas vergui įsakė pietums patiekti pačią blogiausią avinėlio mėsą. Vergas ir šį kartą patiekė širdį bei liežuvį. – Kaip tai suprasti? – nustebo šeimininkas. – Paaiškink! – O valdove, – nusilenkdamas […]

Juokingi tostai

Į vieną miestelį atvyko rabinas. Tačiau nė vienas žydas jo nepasitiko. Tuomet jis pakėlė rankas į dangų ir sušuko: – Lai pavirsta šis miestelis pelenais! Lai jis sudega iki pačių pamatų! Tačiau tuojau pat rabinui pagailo žmonių ir jis tarė: – Visatos Valdove, galingasis Dieve, Viešpatie, neatsiųsk gaisro į šį miestelį. Ir įvyko stebuklas – […]

Juokingi tostai

Zuikis su vilku pas lapę pjovė malkas. Iki vėlaus vakaro plušo. Baigus darbą, laputė ir klausia: – Vyrukai, kuo galiu atsilyginti – pinigais ar natūra? Zuikis vilkui šnibžda: – Pinigų prisižiūrėjome… Įdomu, kas toji natūra? Gal koks geras daiktas, vilke? – Gerai, lapute šeimininkėle, mokėk natūra,- pritaria vilkas zuikiui. Lapė pradėjo mautis kelnaites… – Verčiau […]

Juokingi tostai

Sudužusios šukės paviršiun išplaukia, Sudužusi meilė nugrimzta dugnan. Pakelkime tosta už meilę be šukių, Už tai, kad išplauktų svajonių žiedai.

Juokingi tostai

Vakarienės metu žmona klausia vyro: – Brangusis nieko manyje naujo nepastebi? Vyras debteli ir dvejodamas klausia: – Tu pakeitei šukuoseną? – Ne… – Tavo naujas megztukas? – Ne, senas… – Tai gal šiandien tavo gimtadienis ar vardadienis? – Ne. – O gal mūsų vestuvių sukaktis? – Ne, ne… aš tik norėjau įsitikinti ar tu dėmesingas […]

Juokingi tostai

Sugužėjo suliuoksėjo žvėrys rinkti liūto pavaduotojo. – Rinkite mane! – siūlėsi lapė. – Moteriškė šiam postui netinka! – suūžė žvėrys. – Tai rinkite mane! – į priekį lenda ežys. – Tu – dygliuotas! Visus subadysi. Ir žvėrys vienbalsiai išrinko liūto pavaduotoju kiškį ilgaausį. Kartą jis linksmai liuoksi per mišką ir mato besidarbuojančią mešką. Prisitaikė ir […]