Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Jaunuolis restorane, padėjęs galvą ant rankos, prie staliuko užsnūdo. Prieina padavėja, paliečia jo petį ir sako: – Prašom susimokėti – keturiasdešimt du litai septyniasdešimt du centai. Vaikinas kilsteli galvą, apsiblaususiomis akimis pasižiūri, paduoda penkiasdešimties litų banknotą ir sunki galva vėl nusvyra. Po pusvalandžio prie jo prieina ta pati padavėja ir vėl gauna penkiasdešimt litų. Jaunuolis […]

Juokingi tostai

Teiginys, jog raumenų masė atvirkščiai proporcinga smegenų vingių tankiui, gaji kaip tarakonas. Ačiū Dievui, yra išimčių… Pakelkime tostą už tas išimtis!

Juokingi tostai

Grįžo jaunuolis iš Paryžiaus ir susirinkę giminės ėmė klausinėti, ko jis išmokęs. – Aš mokiausi diplomatijos. – O kas tai yra? – daugelis nesuprato. – Diplomatija – tai gražiai apgaudinėti vienas kitą. – Vai vai vai, stebėjosi daugelis, o senas dėdulė susigriebė už galvos: – Vargeli tu mano! Vien dėl to nevertėjo trenktis taip toli […]

Juokingi tostai

Kai kuriose įstaigose reikalaujama, kad tarnautojai ateitų į darbą griežtai nustatytu laiku. Pavėlavusieji privalo pasiaiškinti. Kokių pasiaiškinimų tenka išgirsti? – Pone, kodėl ir vėl pavėlavote į tarnybą? – rūsčiai paklausė šefas. Tarnautojas aiškinasi: – Suprantate, pone direktoriau, rytą nubudau, atsikėliau, pasižiūrėjau į laikrodį, paskui į veidrodį ir nepamačiau savęs. Pamaniau, kad jau išėjęs į darbą. […]

Juokingi tostai

Bėgo kartą varlė per bėgius… ir traukinys “atkirto” jai kojas. Varlė labai nusiminė ir išsigando. Supanikavusi bėgo pasiimti savo kojyčių, tačiau kaip tik tuo metu važiavęs traukinys atkirto jai ir galva. Tad išgerkime už tai, kad dėl gražių kojyčių neprarastume galvų!

Juokingi tostai

Mama tvarkosi, įeina duktė ir sako: – Mama, negaliu žiūrėti, kaip tu vargsti. Einu į diskoteką. Tad pakelkime taures už geraširdes dukreles.

Juokingi tostai

Lygiu asfaltu vienas prieš kitą dideliu greičiu artėja du automobiliai. Prasilenkdami susiduria. Trenksmas, dūžta stiklai. Iš automobilių iššoka vairuotojai. Pirmas, baisiai susijaudinęs, šaukdamas visa gerkle užsipuola tariamą nelaimės kaltininką. Užpultasis ramiai apžiūrinėja savo mašinos sparną. Po to šaltakraujiškai atidaro dureles, išsitraukia lagaminėlį ir atidaro jį sakydamas: – Nesijaudink, drauguži. Eikš, verčiau suvalgykime po sumuštinį su […]

Juokingi tostai

Viena amerikietė nutarė ištekėti penktą kartą. Tačiau prieš vestuves ji nuėjo pas gydytoją pasikonsultuoti. Gydytojas, žinoma, susidomėjo, kokios aplinkybės privertusios jos vyrus atsisveikinti su šiuo pasauliu. – Pirmi trys vyrai mirė apsinuodiję grybais, o ketvirtasis nuo smegenų sutrenkimo. – Taip… taip… – mįslingai nutęsė gydytojas. – Matote, jis nemėgo grybų, – pridūrė norinčioji ištekėti penktą […]

Juokingi tostai

Trys medžiotojai nutarė atsigaivinti. Vienas išsitraukė butelį pieno ir geria. – Pienas gerina regėjimą ir skatina mąstymą, – paaiškino jis. Kitas išsitraukė termosą ir pasakė: – Kava ramina nervus. Trečias išsitraukė butelį degtinės. Pirmieji bandė jį sudrausti, tačiau šis atšovė: – Degtinė ranką sutvirtina, akis taiklesnė daros. Baigiant gerti, iš krūmų išniro briedis. Pirmasis medžiotojas […]

Juokingi tostai

Seniau kinai plačiai garsėjo savo mandagumu. Tai gali pailiustruoti toks pavyzdys. Senovėje Pekine buvo leidžiamas laikraštis „Czin-Pao“. Redakcijoje visada buvo naudojamas toks blankas, skirtas pranešti nepriimtų rankraščių autoriams. Jame taip rašoma: „Šlovingiausias iš šlovingiausiųjų saulės ir mėnulio broli! – Tavo vergas krinta prie tavo kojų. Bučiuoju žemę priešais tave ir meldžiu leidimo toliau gyventi ir […]

Juokingi tostai

Paryžiuje pro šalį važiuodamas lengvasis automobilis apteškia korsikietį purvu. Šis ilgai ir garsiai keikia paryžietį. – Štai pas mus, Korsikoje, panašiu atveju vairuotojas išlipa iš mašinos, atsiprašinėja, prašo su juo važiuoti į namus, rūpestingai išvalo drabužius, vaišina šampanu, apnakvindina, rytą vaišina pusryčiais ir duoda dar pinigų kelionei. – Negali būti! – sušunka šalia stovįs paryžietis. […]

Juokingi tostai

Kartą garsus mokslininkas fizikas važiavo savo automobiliu ir, nepastebėjęs raudono šviesoforo signalo, pralėkė sankryžą. Pasigirdo švilpukas. – Prašau sumokėti baudą! – prisistatė policininkas. – Už ką? – apsimetė neišmanėliu fizikas. – Jūs važiavote degant raudonam šviesoforo signalui. Pažeidėte eismo taisykles. – Jokių taisyklių aš nepažeidžiau, – prieštaravo mašinos savininkas. – Tai galiu įrodyti moksliškai… Jūs […]

Juokingi tostai

Galima turėti daug pinigų, bet jie neatneš laimės. Už pinigus galima nusipirkti lovą, bet ne jos šilumą. Už pinigus galima nusipirkti žmogų, bet ne jo meilę. Tad linkiu, kad jūs turėtumėte ir pinigų, ir laimės, ir šilumos, ir meilės!

Juokingi tostai

Bendrabučio kambaryje miega po vieną pirmo, antro, trečio, ketvirto ir penkto kurso studentai. Suskamba žadintuvas. Pirmakursis pašoka ir sako: – Vyručiai, kelkitės, eime į paskaitas. Antrakursis, apsiversdamas ant kito šono, suniurna: – Pakvaišai, ar ką? – Miegokim. Trečiakursis paprieštarauja: – Ko čia miegoti, eime alučio nusipirkti. Ketvirtakursis: – Ka čia alučio, verčiau degtinėlės. Penktakursis: – […]

Juokingi tostai

Ateina Ivanas į restoraną ir šaukia: – Padavėjau, greičiau atneškite sriubos, kol nekilo skandalas. Sriuba greitai paduodama. Ivanas suvalgo ir vėl šaukia: – Greičiau atneškite bifšteksą, kol nekilo skandalas! Padavėja atneša. Ivanas suvalgo ir vėl šaukia: – Greičiau atneškite butelį alaus, kol nekilo skandalas! Ivanas išgeria alų, o padavėja jo klausia: – Prašom paaiškinti, kodėl […]