Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Populiarumą galima palyginti su lynu, iš­temptu tarp dviejų iškyšulių virš bedugnės. Balansuojantis ant jo negali nei suklysti, nei apsvaigti. Tad pakelkime tostą už einančiųjų šlovės lynu pusiausvyrą ir tvirtą žingsnį!

Juokingi tostai

Plaukia laivas. Kajutėje keleivis fokusininkas, linksmina laivo komandą. Visi vyrai ir netgi kapitono papūga, tupėdama ant kartelės, susidomėję seka triukus. Iliuzionistas visiems parodo tuščią užtiesalą. Ir staiga iš po jo ištraukia akvariumą su žuvytėmis. Plojimai. Papūga susižavėjusi mojuoja sparnais. Fokusininkas ant akvariumo užmeta užtiesalą, čia pat nutraukia jį… Akvariumo su žuvytėmis jau nebėra… Tuo metu […]

Juokingi tostai

Liūtas atsikėlė be nuotaikos ir labai piktas. Sutikęs tigrą jis suriko: – Kas yra visų žvėrių karalius? – Tu esi visų žvėrių karalius, senasis mano bičiuli, – išsigandęs atsakė tigras ir atatupstas atsitraukė. Sutikęs gorilą liūtas vėl suriaumojo: – Ar žinai, kas yra visų žvėrių karalius? – Kaip gi aš galiu nežinoti, garbingasis liūte, – […]

Juokingi tostai

– Mieloji ponia, – pasakė žmogus. – aš galiu padaryti kiekvieną moterį laiminga. – Kas jūs toks? Burtininkas? Stebukladaris? – Ponia, aš – moteriškų drabužių siuvėjas. Tikrai, geras siuvėjas mus puošia, geru drabužiu apsirengę mes ne tik puošnūs, gerai jaučiamės, esame labiau pasitikintys ir, kaip sau norite, savotiškai laimingi. Tačiau ne visada mes patenkinti siuvėjo […]

Juokingi tostai

Jaunuolis afganas vedė gražią dorą žmoną. Pirmąją vestuvių naktį liepė tarnui palaikyti žibintą. Kiek jaunavedys besistengė, tačiau niekaip negalėjo susidoroti su vedusio vyro pareiga. Tuomet jis atsikėlė ir pasiūlė tarnui pabandyti, o pats ėmė jam žibinti. Tuomet šeimininkas skėlė tarnui skambų antausį šaukdamas: – Niekše! Štai kaip reikia žibinti! Pakelkime taures, kad žibintas būtų laikomas […]

Juokingi tostai

Kartą į Rytų valdovo rūmus Birkaše atvyko šokėja su muzikantais. Ji šoko prieš valdovą pritariant liutniai, fleitai ir citrai. Šokėja šoko ugnies šokį, kardų ir iečių šokį, šoko žvaigždžių šokį bei erdvių šokį. Paskui ji pašoko gėlių šokį. Po to mergina nusilenkė valdovui. Tas paprašė prieiti arčiau ir paklausė: – Sakyk man, gražuole, grakštybės ir […]

Juokingi tostai

Jūreivio žmona išlydi vyrą į tolimąjį plaukiojimą. Grįždama namo ji užsuka į turgų. Šį tą nusipirkusi jau suko namo. Gi žiūri, vienas raumeningas vyrukas ant staliuko pasidėjęs stiklainį su užrašu: „Uodas, atliekantis visas vyro funkcijas“. Jūreivio žmona susidomėjo. Pagalvojusi, jog vyras grįš tik po metų, nusipirko stiklainį su uodu. Pardavėjas jai ir savo telefoną duoda: […]

Juokingi tostai

Jauniems kareivėliams viršila aiškina traukos dėsnį: – Pavyzdžiui, kai išmesite akmenį aukštyn, jis nukris žemėn. Tai reiškia – jį veikia žemės traukos dėsnis. – Tamsta viršila, ar galima paklausti? – kreipiasi vienas kareivėlis. – Klausk! – O jei išmestas aukštyn akmuo nukris į vandenį? – Tai ne tavo reikalas! – atšovė viršila. – Tegul tuo […]

Juokingi tostai

Pažinojau vieną tinginį. Šis tinginių pantis kiekvieną rytą darydavo mankštą, prausdavosi po šaltu dušu, kad nereikėtų vaikščioti į vaistinę. Nuo ryto iki vakaro triūsė darže, kad tik nereikėtų žiemą vaikščioti į turgų ar daržovių parduotuves. Jis tingėjo nueiti į statybos kontorą ir sodo namelį pastatė pats. Kur tu rasi kitą tokį tinginių pantį? Tad nesmerkime […]

Juokingi tostai

Kartą gėrė vilkas, zuikis ir vėžlys. Begerdami pastebėjo, jog jau nebėra ko gerti. Reikia dar atnešti. Kuriam eiti? Nutarta pasiųsti vežlį. Tas išėjo. Vilkas ir zuikis laukia. – Gal pinigus pragėrė ir guli kur nors griovyje išvirtęs,- samprotauja laukiantieji. Šalimais pasigirsta vėžlio balsas: – Jeigu šaipysitės, tai visai neisiu! Pakelkime taures už tai, kad ant […]

Juokingi tostai

Vieną gražų vakarėlį nuėjau aš į šokius, atsisėdau į kamputį ir ten apžvelgiau visus. Pamačiau aš ten mergaitę, prižadėjo man ji duoti… Nieko blogo negalvokit, į žanduką pabučiuoti. Kai išsivedžiau ją šokti įkišau jai prie visų… Nieko blogo negalvokit baltą rožę tarp kasų. Kai parsivedžiau namo ją, ištraukiau didelį… Nieko blogo negalvokit sauso vyno butelį. […]

Juokingi tostai

Kartą susiginčijo Meilė ir Ištikimybė, kuri iš jų žmonėms reikalingesnė. – Aišku, aš esu reikalingesnė – sako Meilė. – Ko vertas būtų gyvenimas be manęs? – O ko verta Meilė be ištikimybės? – Prieštaravo šioji. – Vaikeliai, – įsikišo Fantazija. – Jeigu manęs nebūtų ir judviejų nebūtų. Tad pakelkime taures už Fantaziją.

Juokingi tostai

Policininkas sulaikė vairuotoją už greičio viršijimą. – Aš priverstas jus nubausti,- pareiškė jis. – Bet juk aš važiavau 60km/h greičiu,- teisinasi sulaikytasis. – Pone, jus švilpėte 90km/h greičiu. – Prisiekiu visais šventaisiais: aš neviršijau greičio! Ką, jūs netikite mano garbės žodžiu? Čia atsiveria mašinos durelės ir vairuotojo žmona sako: – Kai mano vyras išgeria, su […]

Juokingi tostai

Įtraukė vieną žmogų vandens sūkurys ir nunešė. Krante susirinko žmonės, bet padėti niekas negalėjo – per daug srauni buvo kalnų upė. Atbėgo kažkoks žmogus, ėmė verkti, plaukus rautis. Žmonės nusprendė, kad tai nuskendusiojo brolis arba labai artimas žmogus, ir ėmė jį guosti. – Kartu su skenduoliu mano pypkė dingo! – nenusiramino jis. – Būtų iš […]