Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Valstybės sutvarkymo sistemų, arba režimų, yra įvairių. Fašizmas. Jeigu turi karvę ir ji duoda pieno, tai valdžia leidžia ją laikyti, tačiau pieną atima. Jeigu karvė pieno neduoda, tai ją papjauna, o tave uždaro į kalėjimą, kad valstybei nepristatai pieno. Nacizmas. Tu gali laikyti karvę, bet draudžiama ją melžti. Komunizmas. Karvė stimpa badu… Tada ją gali […]

Juokingi tostai

Susirinkusi šeima tariasi, kur praleisti atostogas. Sūnus ir sako: – Aš tai su didžiausiu malonumu vykčiau ten, kur seniai bebuvau. – Puiku, – atsakė tėvas. – Še pinigų ir nueik į kirpyklą. Prieš atostogas visada iškyla papildomų rūpesčių. Vyras susirūpino, kur palikti vaikus atostogų metu. Žmona pataria: – Vaikus paliksime pas mano mamą, šunį duosime […]

Juokingi tostai

Kažkas davė žmogui žolynėlį ir pasakė: – Tai stebuklinga žolelė. Kai įsikiši ją į rankovę, tapsi nematomas, o tu matysi visus. Žmogelis patikėjo šiais žodžiais ir tuojau nuėjo į parduotuvę. Jis išsirinko prekių, susidėjo į kišenes, įsikišo žolynėlį į rankovę ir ramiai patraukė durų link. Parduotuvės savininkas jį sučiupo ir pradėjo mušti. Mušamasis linksmai sušuko: […]

Juokingi tostai

Į mažą krautuvėlę įeina elgeta. Šeimininkas, įnikęs į buhalterijos knygas, prašo palaukti. Elgeta ilgai laukia. Pagaliau neištvėręs ir įsižeidęs sako: – Aš jau laukiu gerą pusvalandį. Kiek dar reikės prašinėti? – Palauk dar valandėlę, – pasakė krautuvininkas. – Baigsiu balansą ir, ko gero, abudu eisime prašinėti… – Sušelpkite vargšą elgetą, – maldauja apšepęs vaikinas. – […]

Juokingi tostai

Perkantys medų žmonės pageidavo, kad šis būtų be vaško kruopelyčių – pasemtas iš apačios. – O man prigraibstykite paviršėlių, – paprašė suvalkietis. – Labiau su vašku. Juk vaškas už medų brangesnis, o parduodate už tą pačią kainą. Tad pakelkime taures, kad sveikas protas visada įveiktų mūsų godumą.

Juokingi tostai

Vienas žmogus staiga susirgo ir, neatidėliojant, užsisakė sau karstą. – Ar ne geriau gydytoją iškviesti? – klausia jo kaimynai. – Tik bereikalingos išlaidos, – atsakė ligonis, – jei tokį didelį kelią praėjau – buvau visai sveikas ir susirgau, tai dabar jau nuo ligos iki karsto nebetoli! Tad išgerkim už stiprią sveikatą!

Juokingi tostai

Lokys skaito laikraštį. Pro šalį bėga laputė. – Ką gero rašo? – užšnekina ji lokį. – Ką čia, velnią, gero rašys… Rašo, kad kainos vėl kyla. – Vieni niekai… – atsakė laputė. – Kas valgė vištieną, tas ir toliau ją raitys… O kas čiulpė leteną, tas ją ir čiulps. Lokys supyko, metė laikraštį ir patraukė […]

Juokingi tostai

– Brangusis, juk ant šito suoliuko praėjusį pavasarį mudu pirmą kartą susipažinome ir prisipažinome, kad vienas kitą mylime… Ak, atleisk! Tai buvai ne tu… – Tai buvau aš… Tiktai čia buvai ne tu, o kita… Tad pakelkime taures už tai, kad laikai mainos, mes senstame, tik meilė lieka amžina.

Juokingi tostai

Kartą iš zoologijos sodo pabėgo du liūtai. Jau po poros dienų vienas liūtas sugrįžo alkanas ir apšiuręs. Tik po mėnesio antrą liūtą sugavo ir vėl grąžino į narvą. Šis buvo žvalus, nusipenėjęs… – Kaip tu gyvenai ištisą mėnesį? Kuo maitinaisi? – susidomėjo jo narvo kaimynas. – Aš patekau į žemės ūkio ministeriją. Kasdien sušveisdavau po […]

Juokingi tostai

Kiekvienas iš mūsų esame kaip siūlas gy­venimo gobelene. Tačiau vieni siūlai gobele­no piešinyje yra blankūs ir neryškūs, o kiti, atvirkščiai – palieka ryškius, iš tolo mato­mus dygsnius. Pakelkime tostą už ryškiuosius!

Juokingi tostai

Susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji sakė ne. Bėgo metai… Vėl susitiko Jis ir Ji. Ji sakė taip, Jis sakė ne. Bėgo metai… Vėl susitiko Jis ir Ji. Jis sakė taip, Ji irgi sakė taip, bet metai buvo jau ne tie. Tai išgerkim už tai, kad viskas vyktų laiku.

Juokingi tostai

Seniai, seniai dar neatmenamais laikais gyveno žmonės, kurie turėjo dvi galvas ir keturias kojas. Bet prasidėjo karai tarp dievų, jie svaidėsi žaibais ir padalino žmones pusiau… Tad ir iki šios dienos dar žmonės tebeieško savo antrosios pusės. Tad pakelkim taures ir palinkėkim vienas kitam, kad surastumėm savo antrąją pusę!

Juokingi tostai

Joja, joja kunigaikštis Ceretelis, o kelio galo nesimato. Pavargo eiklusis žirgas, pavargo ir išalko raiteliai. Niekur nė gyvos dvasios… Nei nusipirkti ką nors valgomo, nei paprašyti. Staiga akyla kunigaikščio akis pastebi toli ant kalno išdidžiai bestovintį kalnų ožį. – Nušausiu jį, – pagalvojo kunigaikštis, – išsikepsiu… Prisitaikė šaunuolis Ceretelis, prisimerkė… Paf! Ožys stovi ir net […]

Juokingi tostai

Du vyrukai nutarė kaip reikiant pašvęsti. Nuvažiavo į sodybą, išsikepė paršelį. Atkimšo butelį. Na, vienas ir sako: – Už laisvę! Kitas pažvelgė į keptą paršelį ir paprieštaravo: – Paršelis irgi buvo laisvas… Bet kaip baigė. Tad geriau už laisvę!

Juokingi tostai

Keliavo Ašotas iš vieno aūlo į kitą. Kelias ėjo kalnais, vingiavo tarp uolų ir bedugnių. Staiga asilas sustojo ir nė iš vietos. Ašotas pradėjo jį raginti, šūkauti. Asilas stovi kaip įkastas. Ėmė Ašotas jį keikti, vadinti visokiais žodžiais, talžyti botagu. Bet asilas kaip stovėjo, taip ir paliko stovėti. Paskui jis pats nuėjo. Ir tada Ašotas […]

Juokingi tostai

Ne paslaptis, kad kariuomenėje dažnai pasitaiko, jog būtiną karinę prievolę atlieka vaikinai su aiškiais fiziniais trūkumais, o sveikiausieji, atletiškieji jaunuoliai bindzinėja ir į kumštį juokiasi, jog esą tik kvaileliai ir bepinigiai nemoką išsisukti nuo prievolės. Viename komisariate dirba šaukiamoji komisija. Vienas šaukiamasis komisijos pirmininkui be jokių užuolankų pasakė: – Pone majore, atleiskite mane nuo karinės […]

Juokingi tostai

Yra žmonių, kurie daug nori, bet nieko negali… Yra daug žmonių, kurie daug gali, tačiau nieko nenori… Tad išgerkime už tai, kad mūsų norai visada sutaptų su mūsų galimybėmis!