Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Į seksopatologijos kabinetą įeina suvargęs vyriškis. – Pone daktare, virpančiu balsu pradeda pacientas, kas man galėtų būti? Kai aš su žmona… tai pirmą kartą man labai karšta, o kai sugalvoju antrą kartą, tai labai šalta. – Keista! – susimasto gydytojas. – Atsiveskite žmoną, reikia su ja pasikalbėti. Kitą dieną žmona pasakoja: – Pone gydytojau. Čia […]

Juokingi tostai

Dažnai girdime žodį valdžia. Ką tai reiškia? Vieni sako, kad valdžia – nelyginant smėlio laikrodis, po tam tikro laiko reikia versti. Kitų nuomone, valdžia – tai dviratis: vairas aukštai, grandinė – žemai. Treti teigia, kad valdžia kaip arfa: kai didžiosios stygos pertemptos, mažosios nutrūksta. Kai kas valdžią prilygina futbolo aikštei, kurioje kiekvienas stengiasi užimti patogiausią […]

Juokingi tostai

Šeimininkas šypsodamasis sutinka pavėlavusį svečią. – Džiaugiuosi jus matydamas, pone, – pasakė jis. – O kur gi jūsų žmonelė? Svečias prisipažino: – Mes namie traukėme burtus, kam eiti pas jus… – Ir jūs laimėjote? – Ne, pralaimėjau. Pakelkime taures už tuos, kurie net ir nenorėdami, bet vis tik savo buvimu pagerbė mus.

Juokingi tostai

Vienas suvalkietis prisiekė trejetą metų neimti į burną svaigalų. Nelaimei, tądien jis buvo pakviestas į laidotuves, kur degtinė upeliais tekėjo… Naujasis abstinentas pasiskundė savo kaimynui. Šis ir sako: – Žinai ką! Gerk šešerius metus kas antra diena, tai ir bus treji blaivybės metai. Taigi šiandien gerk, o rytoj ne. Suvalkiečiui patarimas labai patiko. Jis gerokai […]

Juokingi tostai

Išdykusį vaiką tėvas vis pagąsdindavo: – Vieną kartą trūks mano kantrybė ir aš tau užkursiu tokią pirtį, jog šoksi raudonąjį kazoką. Berniukas pradėjo lankyti mokyklą. Vaikus mokė nedidutis piktas mokytojas. Savo stalo stalčiuje jis laikė storą liniuotę. Visiems teko jos paragauti. Todėl nedrįsdavo vaikai net prieiti prie mokytojo stalo. Kartą beišdykaudamas šis berniukas pertraukos metu […]

Juokingi tostai

Kupranugariai gali dirbti devynias dienas nieko negerdami, o žmonės gali gerti devynias dienas nieko nedirbdami… Tad išgerkime už mūsų galimybes!

Juokingi tostai

Susitinka trijų aukštųjų mokyklų studentai ir ima pasakotis apie egzaminus. – Pas mus, – sako universiteto studentas, – egzaminų biliete klausimas: „Kuo matuojame srovės jėgą?“ Ir čia pat pateikiami trys atsakymai: 1) voltais, 2) omais, 3) amperais. Reikia pasirinkti teisingą. – O pas mus, – sako technikumo moksleivis – egzaminų lapelyje parašyta: „Ar ne amperais […]

Juokingi tostai

XVI amžiuje Prancuzijoje mokytojams buvo uždrausta vesti. Tačiau vienas mokytojas nepaklausė šio draudimo ir vedė. Aišku, del to neteko darbo. Jo žmona mokėjo megzti ir iš to užsidirbdavo duonai. Mylintis vyras, neturėdamas ką veikti, ištisas valandas žiurėdavo į dirbančios žmonelės pirštus. Pagaliau jam kilo idėja sukurti mezgimo mašiną arba toką mechanizmą, kuris pavaduotų mylimą žmoną. […]

Juokingi tostai

Iš viešbučio išeina solidus vyriškis, įsikandęs ilgą cigarą. Gatvės pamokslininkas prieina prie jo ir klausia: – Atleiskite, mesjė, kiek kainuoja toks cigaras? – Dešimt frankų. – O kiek cigarų surūkote per dieną. – Ne mažiau kaip dešimtį. – Na, matote… Mano sūnau, tai šimtas frankų per dieną. Kiek bus per metus? Per dešimtį metų? Ką […]

Juokingi tostai

Teisėjas kaltinamojo klausia: – Jūs vedęs? – Vedęs, pone teisėjau. – Ar buvote baustas? – Tris kartus, pone teisėjau. – Už ką ir kas nubaudė? – Viešpats Dievas už įsimylėjimą. – Prašom nekrėsti juokų ir kalbėti aiškiau. – Pone teisėjau, visas miestelis gali paliudyti, kad gyvenu su trečia žmona. Pakelkime taures, kad Dievas mus kuo […]

Juokingi tostai

Jaunuolis, vadinantis save poetu, pasakė, baigęs skaityti eilėraštį: – Nėra nieko sunkiau, kaip skaityti savo eiles. – Dar sunkiau jas klausyti, – atsakė kažkas iš salės. Tad išgerkim už tai, kad mes lengvai pakeltume sunkumus!

Juokingi tostai

Garlaiviu plaukė pirklys ir mokslininkas. Turtuolis vežėsi daugybę prekių. Mokytas žmogus su savimi nieko neturėjo. Staiga jūroje kilo audra. Didžiulė banga apvertė garlaivį ir šis nuskendo. Išsigelbėjo tik pirklys ir mokslininkas. Matydamas paniurusį mokslo vyrą, turtuolis jam sako: – Ko tamsta taip nusiminęs? Ko liūdi? Aš praradau visus savo turtus, o tavo turtai – juk […]

Juokingi tostai

Mažas berniukas atėjo pas muzikos mokytoją. Kai jis atidarė smuiko futliarą, mokytojas išsigandęs ir susijaudinęs sušuko: – Bet juk čia ne smuikas, o automatas. Berniukas pasikasė pakaušį ir gūžtelėjo pečiais. – Velniai rautų! – pasakė jis. – Tikrai čia automatas… Įdomu, ką tėtis veiks su smuiku pas tą prekybininką… Pakelkime taures, kad visi šautuvai ir […]

Juokingi tostai

Iš Palangos traukiniu grįžta poilsiautojai. Viena moteris išgirdo knarkimą, sklindantį iš gretimo kupė. Keleivė pastuksena kumščiu į sieną. Knarkimas nutilo. Bet po valandėlės jis vėl pasigirdo. Keleivė vėl stuksena į sieną. Knarkimas laikinai nutyla. Ir taip visą kelionę. Rytą nusikankinusi keleivė pažvelgė į gretimą kupė ir su priekaištu pasižiūrėjo į vyriškį, gulintį prie tos pačios […]

Juokingi tostai

Tai buvo labai seniai. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Keliaudamas žydas nakvojo karčiamoje. Valgyti jau nieko nebuvo, išskyrus duoną ir kiaulieną. Išalkęs žydas valgė viską. Staiga kilo audra. Pradėjo blykčioti žaibai. Be paliovos trankėsi perkūnas. Kilo uraganinis vėjas… – Viešpatie, atleisk man! – išsigandęs meldėsi žydas ir čia pat ėmė gėdinti Dievą: – Argi verta […]

Juokingi tostai

Mieste jau uždarytos visos parduotuvės bei restoranai, o Šurikiui taip norisi išgerti… Veltui jis vaikštinėja gatvėmis gatvelėmis ieškodamas degtinės. Pagaliau kažkoks tipelis ištraukia butelį iš po skverno. – Dvidešimt litų! – sako jis. Žmogus bando derėtis, tačiau tipelis nenusileidžia, sakydamas, kad jis labai rizikuoja, tokiu laiku pardavinėdamas šią prekę. – Trauk tave velniai, duok! – […]

Juokingi tostai

Suvalkietis įsimylėjo šaunią merginą. Vieną dieną ji ir sako: – Šiandien vakare tėvai žada eiti į svečius. Mudu galėsime pabūti vienui vieni. Kai jie išeis, aš mesiu monetą į lango stiklą, tu išgirsi skambtelėjimą ir ateisi pas mane. Sutartu laiku mergina meta monetą į lango stiklą. Praslenka ištisa valanda, bernužėlis nesirodo. Sunerimusi ji atidaro langą […]

Juokingi tostai

Amerikiečiai, norėdami sumažinti autoavarijų skaičių, pakelėse prikabinėjo tokių perspėjimų: „Vairuotojau, vairuok atsargiai: mirtis yra amžina“. „Automobilis neturi smegenų. Panaudok savąsias“. „Kai vairuoji mašiną, visada lauk to, ko niekada nesitiki“. „Neskubėk! Į kapines visada suspėsi!“ „Mirtis ir kvailas automobilininkas – artimiausi draugai“. „Tavo vaikai yra tam, kad juos mylėtum, o ne tam, kad juos žalotum ir […]

Juokingi tostai

Kartą maudėsi vienuolis upėje ir išgirdo kažką šaukiant pagalbos. Būtų bėgęs, bet buvo nuogas. Kai pašaukė kitą kartą, vienuolis uždengė savo gėdą skrybėle ir nubėgo. O ten nuoga pana stovi vandeny ir laikydama karabiną sako: – Rankas aukštyn! Vienuolis rankas pakėlė ir įvyko stebuklas: skrybėlė nenukrito! Taigi, siūlau išgerti už stebuklingą jėgą, kuri išlaikė skrybėlę!