Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Gyvenimas – ne taurė vyno, Jos šukės laimės neatneš, Deja mes kartais to nežinom, Ir laimę daužom į šukes. Tad išgerkim, o ne daužykim!

Juokingi tostai

Kareivių kuopa slidėmis čiuožia kaimo laukais. Vienas kareivis pasiprašo, kad vadas išleistų bent porai valandų namo, nes jis gyvenąs šiame kaime ir su jauna žmonele tegyvenęs tik savaitėlę po vestuvių. Vadas jį išleido. Kai kareivis sugrįžo, visi jį apipylė klausimais. – Kai tu netikėtai grįžai namo, kas buvo pirmiausia? – „Intymas“… – rausdamas prisipažino kareivis. […]

Juokingi tostai

Alus mėgstamas visame pasaulyje. Buvo atliktas tyrimas, kaip reaguoja įvairių tauty­bių žmonės, kai randa alaus bokale įkritusią musę. Štai kokie buvo tyrimo rezultatai: Anglas už alų susimoka, tačiau jo negė­ręs, išeina iš aludės. Vokietis išpila alų ant grindų ir užsisako kitą bokalą. Prancūzas prašo padavėją pakeisti alų į kitą. Italas, išgriebęs musę, alų išgeria. Bulgaras […]

Puslapiai:1234567891011