Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Juokingi tostai

Juokingi tostai

Vieną vakarą į viešbutį užėjo septynetas studentų, kurie sakėsi norį šauniai atšvęsti savo išsiskyrimą. Ta proga vyrukai nemažai išgėrė. Prieš vidurnaktį viešbučio ir baro šeimininkė pateikė jiems sąskaitą. Visi studentai subruzdo. Kilo karštos diskusijos. Nė vienas nenorėjo nusileisti ir siūlėsi pats už visus apmokėti sąskaitą. Karšti ginčai ilgai būtų nesibaigę… Bet čia kažkuris iš jų […]

Juokingi tostai

Į vieną miestelį atvyko rabinas. Tačiau nė vienas žydas jo nepasitiko. Tuomet jis pakėlė rankas į dangų ir sušuko: – Lai pavirsta šis miestelis pelenais! Lai jis sudega iki pačių pamatų! Tačiau tuojau pat rabinui pagailo žmonių ir jis tarė: – Visatos Valdove, galingasis Dieve, Viešpatie, neatsiųsk gaisro į šį miestelį. Ir įvyko stebuklas – […]

Juokingi tostai

Geležinkelio stotis. Būriuojasi žmonės norėdami sutikti savo artimuosius, pažįstamus. Traukinys sustoja. Iš vieno vagono išlipa senas žydas. Jį apspinta giminaičiai ir ima klausinėti: – Mielasis Abramai, kaip sekėsi kelionė? Kaip sveikata? Ar nepavargote? – Ui! Klausykite, aš taip blogai važiavau, taip blogai važiavau… Man davė labai blogą bilietą: aš visą laiką sėdėjau atbulinėje sėdynėje, o […]

Juokingi tostai

Meilužis lovoje su gražuole linksmai leidžia laiką. Staiga skambutis į duris. – Vyras grįžo! – susijaudinusi šnibžda meilužė. Ji greitai pašoka, tarpduryje sutinka vyrą su šiukšlių kibiru rankoje. – Brangusis, kol tu nenusirengei, būk geras, išnešk šiukšles. Tuo metu meilužis tuo pasinaudoja: greitai apsirengia ir išeina. Eina ir galvoja: – Na, ir protinga mano meilužė. […]

Juokingi tostai

Kartą pagyvenęs vyriškis atėjo pas gydytoją. Pacientas atrodė labai išvargęs, kažko prislėgtas. – Pone gydytojau, – pasakė jis liūdnu balsu, – aš nežinau, kas man darosi. Pastaruoju metu naktį niekaip negaliu užmigti. Gydytojas apžiūrėjo vyriškį ir prirašė švelniai veikiančių raminamųjų vaistų. – Tai turėtų padėti! – pasakė gydytojas. Po poros savaičių vyriškis vėl pasirodė gydytojo […]

Juokingi tostai

Teisėjas kreipiasi į kaltinamąjį: – Ar prisipažįstate pavogęs arklį? Čigonas: – Pone teisėjau, kur jau ten… Aš juk ne vagis, kad vogčiau. – Papasakokite, kaip buvo. Einu pamiške, – lėtai dėsto čigonas. – matau, prie takelio guli virvagalis. Paimu tą virvagalį ir nešuosi. Žiūriu, atbėga žmonės ir rėkdami šaukia: „Vagis, vagis! Laikykite vagį!“ Apsidairau, kur […]

Juokingi tostai

Teisia vyriškį už tai, kad jis pro trečio aukšto langą išmetė šaldytuvą, kuris krisdamas nukirto žmogui koją. – Kaltinamasis, – sako teisėjas, – papasakokite, kaip viskas buvo. – Grįžtu rytą iš komandiruotės, – pradeda dėstyti kaltinamasis, – įeinu į kambarį… Žmona išsigandusi, visa perbalusi kaip drobė balčiausia… „Kur jis?“ – supykęs klausiu. Ji tyli. Matau, […]

Juokingi tostai

Stalius, gydytojas, sodininkas ir elektromonteris vakare susitiko restorane ir ėmė girtis savo kilme. – Mano giminė tokia sena, – pasakė stalius, – kad mano proproseneliai tašė lentas Nojaus arkai. – Pamanyk, – paniekinančiai numoja ranka gydytojas, – mano proproseneliai jau buvo chirurgai. Juk pats Dievas padarė pirmą operaciją: kai kūrė Ievą, užmigdė Adomą ir išėmė […]

Juokingi tostai

Žymiam advokatui pasiūlė ginti žmogų, kaltinamą žmogžudyste. Po pasimatymo su juo advokatas atsisakė jį ginti. Į kolegos paklausimą „kodėl“, šis atsakė: – Matote, aš padariau išvadą, kad pagal savo finansinę padėtį jis neturėjo jokios teisės įvykdyti panašų nusikaltimą. Vyko teismo procesas. Vienos pusės advokatas, sakydamas liepsningą kalbą, vis stabteldavo, prisipildavo iš grafino vandens ir išgerdavo. […]

Juokingi tostai

Kartą susirinkusi minia, besiklausydama didžio išminčiaus pamokymų, ėmė jo klausinėti ir prašyti praktiškų patarimų. Tarp kitų klausimų buvo ir toks: – Sakyk, gerbiamasis, kaip išsigydyti ir gyvenime nebedaryti nuodėmių? Išminčius, išgirdęs tokį keistą klausimą, nesutriko ir taip patarė: – Prisirauk paklusnumo šaknies, prisiskink dvasios tyrumo žiedų, prisiskabyk kantrybės lapų, nuraškyk nuoširdu-mo vaisių, jokiu būdu neliesk […]

Juokingi tostai

Aš geriu už mūsų priešus! Tegul jie turi viską: prabangų namą, antikvarinius baldus, baseiną su mineraliniu vandeniu, kambarius, nuklotus persiškais kilimais, japonišką išmanųjį telefoną; ir tegul jie tuo telefonu skambina tik 01, 02, 03!

Juokingi tostai

Turtuolis turėjo penkis vaikučius. Kuriam iš jų paliks visą turtą? Ir nutarė senasis gerai pavaišinti juos. Pažiurėsias, kaip jie atrodo tada, kai liežuvis atsipalaiduoja, kaip apsimetinėjimų uždanga nukrinta. Išgėręs vyriausias vaikaitis nuskubėjo suvesti saskaitų su žmona. Antras vaikaitis sakėsi einas baigti darbą. Trečias pradėjo dainuoti Ir šokti. Ketvirtas ėmė įrodinėti, kad jis esąs nuostabiausias ir […]

Juokingi tostai

Susitiko kina ir žydas. Žydas ilgai tyrinėjo geltonosios rasės atstovą, pagaliau neiškentęs paklausė: – Atleiskite, kokia jūsų tautybė? – Aš esu kinas,- išdidžiai atsakė tasai. -Didžiausios pasauly tautos sūnus. – O kiek jūsų šioje Žemėje? – nesiliaudamas stebėtis smalsauja žydas. – Jau daugiau kaip milijardas. – Oho,- dar labiau stebisi žydas. -Tai kodėl jūsų niekur […]

Juokingi tostai

Kartą pasišaukė kunigaikštis muzikantą, kad tas palinksmintų jį. Pradėjo muzikantas groti. – Tebūnie palaiminta tavo ranka, – pagyrė jį kunigaikštis. – Dovanoju tau sidabro apyrankę. Padėkojo muzikantas ir ėmė groti toliau. – Savo žirgo tau nepagailėsiu! – įsismagino kunigaikštis. Dar smagiau ėmė groti muzikantas. – Dovanoju tau karvę, – sako kunigaikštis. Kitą dieną atėjo muzikantas […]

Juokingi tostai

Seniai, labai seniai buvo didžiulė valstybė, kuri Vakaruose ir Rytuose siekė jūras. Joje žmonės gyveno meilėje bei santarvėje ir nežinojo, kas yra skurdas. Tą šalį išmintingai valdė karalius Galiūnas. Paseno valdovas, pavargo ir ėmė galvoti, kad ateis diena, kai reikės iškeliauti į Dausų šalį. Susišaukė jis šešias dukteris ir pasakė: – Išauginau jus, gražuolės, išauklėjau, […]

Juokingi tostai

Taip isivaizduokit pirtį, ten yra moterys ir vyrai. Moterys paima ranšluostį ir užsideda ant juosmens, jis nukrinta. Vyrai paima rankšluostį užsideda, BET jis laikosi tad išgerkim už tą jėgą kuri neleidžia rakšluoščiui nukrist!

Juokingi tostai

Du gaidžiai susimušė kieme ir vienas nugalėjo. Jis užskrido ant stogo ir ėmė girtis savo jėga ir vikrumu. Gyrėsi ir save garbino vis garsiau ir garsiau. Staiga atskrido erelis, čiupo gaidį ir jį nusinešė. Tad išgerkim už tai, kad jėga ir kuklumas visada gyventų drauge!

Juokingi tostai

– Kaltinamasis, ar prisipažįstate, kad pavogėte našlės Melanijos kiaulę? – Prisipažįstu, pone teisėjau. – Ką su ja padarėte? – Paskerdžiau ir suvalgiau, pone teisėjau. – Ak, pilieti, pilieti! Kai išmuš paskutiniojo teismo valanda, ir jūs susitiksite akis į akį su našle ir su kiaule, o našlė jus pavadins vagimi, ką jūs jai pasakysite? – Pone […]

Juokingi tostai

Mokytojas nori vaizdžiai paaiškinti skirtumą tarp rožės ir kaktuso: – Įsivaizduokite dailiai apsirengusią jauną, gražią moterį… Tai tokia esanti rožė. O šalia jos stovi žalia neišvaizdi būtybė, kuri ir žydėt retai žydi, o dažniausiai ji bežiedė. Ta būtybė šalia rožės atrodo verta pasigailėjimo. Kas tai galėtų būti? – Aišku, pone mokytojau,- atsakė mokinys,- tai rožės […]

Puslapiai:1234567891011