Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

Mažas vaikeli, miegoki ramiai Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai. Tau angeliukas sapnelį atsiųs, Krikšto mamytė lopšinę niūniuos. Šią didžią dieną rūbeliais baltais Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais. Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai, Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

Krikštynų sveikinimai

Vilnimis, vilnimis nubanguoja Švelnios rankos ir lūpos tada, Kai dukrelei širdis uždainuoja Gėrio pasakų meilės daina. Vandenai, vandenėliai, vilnelės Iš širdies į širdelę tekės, Jei, globodama mūsų dukrelę, Stengsies ją link dangaus pakylėt. Krikšto Motina Angelo veidu — Dievo rankom pas mus atvesta, Jei dangus Tau šią misiją leido — Tu mums lobių didžiausių verta.

Krikštynų sveikinimai

Tėvo rankos mane neša Šiandien į Bažnyčią krikštui, Aš matau šviesos dėmelę Ten aukštai virš kryžiaus. Liečia kaktą vandenėlis Gera, gera širdyje, Vėl matau šviesos dėmelę Aš pakėlęs akeles. Apšvietė žvakutė širdį, Šypsosi visi svečiai, Aš liečiu rankutėm švelniai Šviesą, kuri tūno ten aukštai. Aš žinau, tikrai žinau, Kad ten tu mane matai, Ir linki […]

Krikštynų sveikinimai

Sveikinam tave, dukruže, Su saulėtekiais rausvais, Su audra, kur bangos lūžę Plaukia buriniais laivais. Linkim tau sparnuoto skrydžio, Mėlyno vilčių dangaus Ir svajonių tokio dydžio, Kokios būna tik žmogaus. Mylim tave, krikšto dukra, Viliamės tokios lemties, Kurios siekiai nesužlunga, Nes jai Dievas kelią ties.

Krikštynų sveikinimai

Jei tik galėčiau, nuskinčiau mėnulį Iš nakties tamsaus dangaus. Jei tik galėčiau, nusegčiau visas žvaigždes, Kurias patiesčiau tavo sapnuose. Jei tik galėčiau, neščiau ant savo delnų Tave per gyvenimo kelią, kurį deja, Tau pačiam įveikti reikės.

Krikštynų sveikinimai

Aš linkiu Jums pavasario paukščių čiulbėjimo Ir ramunių baltų iš jaunystės laikų, Begalinės ramybės, laime tikėjimo — Subrandinto gyvenime vardan vaikų. Aš linkiu Jums gražiausių aušrų ir saulėtekių — Te neblėsta galinga jaunystės dvasia — Nuostabiausių svajonių, grįžusių vieškeliu, Vis kas kartą suvedusių Jus ir mane. Aš žinau, širdyje Jums esu tikras vaikas — Krikšto […]

Krikštynų sveikinimai

Mieloji krikšto mama, šaunusis krikšto tėti, Nusišypsojo laimė man jus abu turėti. Padėkite tėveliams mane dorai auginti, Bėdoj ištiesti ranką, prireikus – pamokinti. Nors dar esu mažytis ir negaliu kalbėti, Širdelė man iš džiaugsmo jau pradeda virpėti, Kad šiandien iš Dievulio gavau tikrai puikius, Gerus ir supratingus krikšto tėvelius. Palaukit, paūgėsiu, galėsim pašėlioti, Ir bus […]

Krikštynų sveikinimai

Jūs į gėrį įbridę, — ten, kur saulė pakyla, — Glauskit Krikšto vaikelį vien palaimoj skaisčioj. Lig saulėlydžio dviese per bažnytinę tylą Neškit mūs kūdikėlį Šventos Dvasios šviesoj. Būkit tiltu svajonių, kur gyvenimo rytas Supa meilę žmonijos tarsi paukštį vilties. Lai Jus jungiančios gijos būna jam numatytos, Kur su meile jis eitų nuo širdies link […]

Puslapiai:12345