Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versmę Ir saulėtą palaimą nešu. Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu. Spinduliuojanti saulė nušvito Dėl dvasingo gyvenimo ryto.

Krikštynų sveikinimai

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, Tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, Tėvai turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams, Tad rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

Krikštynų sveikinimai

Krikšto dieną prisiminę, sveikinam, Sūnau, Tave. Auk tėvynei Tu didvyriu — būki ten, kur šauks garbe. Mums, Sūnau, nebūsi mažas, nes juk vyras Tu esi. Būk gyvenimui ne pažas… Tu Karalium būk širdy. Didžiadvasis, gailestingas — gerumu pasižymėk. Niekada nebūk klastingas — jei mylės ir Tu mylėk. Gerbdamas kiekvieną žmogų, tapsi pats didžiu žmogum. Tik […]

Krikštynų sveikinimai

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakelę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados… Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

Krikštynų sveikinimai

Iš “Pelenės” pasakos stebuklų Su auksine burtų lazdele — Vaizdavausi Tavo veidą kuklų, Šaukdama Tave Motinėle. Dovanų ir laimės karalienė, Švenčių šokoladinė mama — Nepamiršusi manęs nė dienai, Lepinus dažnai mane slapta. Aš ilgiuosi Tavo veido, rankų Glosčiusių, šukavusių mane. Aš ilgiuos dabar vaikystės lango, Pro kurį vis šaukdavau Tave. Krikšto Motinėle — Tu viena […]

Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens, Lai meilė, gėris ir dorumas Tavoj širdutėj visąlaik gyvens. Te saugo tave Dievas visagalis Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais, Te įkvepia tau norą ir gebėjimą Dalintis su žmonėm gerais darbais.

Krikštynų sveikinimai

Iš gerumo šaltinių į širdį Prisipildžiusi ryto rasos, Leiski mūsų paukšteliui pakilti Ir vėl grįžti beieškant globos. Tarp kankorėžių mažas paukštelis Iš tyrosios širdelės čiulbės — Taip ieškos savo laimės Vaikelis Prisiglaudęs prie Tavo peties. Krikšto žvakę uždegus Jo lemčiai, Saugok Angelo balto sparnu. Neieškosiu gyvenime ramsčio — Mūsų Vaikas bus Tavo vaiku. Krikšto vandeniu […]

Krikštynų sveikinimai

Kai ugniniai laivai horizonte liepsnoja Ir saulėlydžių tylą užlieja tamsa, Tai pajūrio smiltelės simfoniją groja Taip, lyg vaikščiotų žemėje Dievo Dvasia. Ir tą ugnį į žvakę Šventieji nuleidžia, Kad uždegtų Dvasia Krikšto liepsną širdy. Tegu meilę ir laimę Jūsų rankos mums skleidžia — Dievo Dvasią pajutę švęsim Krikštą visi.

Krikštynų sveikinimai

1. STABTELĖK su savo vaiku – kai kiti aplink šitaip skuba. 2. VAIKŠČIOK su savo vaiku – kai kiti vien tik bėga. 3. KALBĖK su savo vaiku – kai kiti geriau šaukia. 4. KLAUSYKIS vaiko – kai kiti apsimeta užsiėmę. 5. JUOKIS su savo vaiku – kai kiti žiūri piktai. 6. ŽAISK su vaiku kiti […]

Krikštynų sveikinimai

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės, Kur galėtu plukdyti mažylis laivus. Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs Jis užaugtu protingu, laimingu žmogum. Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę, Kur galėtų braidyti mažylis dažnai. Ir išgirskit, jam krykštaujant, vaikišką laimę- Būkit savo mažyliui artimiausi draugai!

Krikštynų sveikinimai

Vasarėja mūsų namuose, Kada slenkstį numina Tava pėda, Kada juokas nuskamba visai Šalia, Nes tokia esi mums artima. Vasara esi mūs širdyse, Lyg gėlėta pieva ir skambi daina, Lyg saulėta laumės paryčio malda Angelo — mūs vaiko — sapnuose. Iš dangaus žvaigždėto Tu atėjus — Nuostabioji Krikšto Motinėlė.

Krikštynų sveikinimai

Visi šiandieną susirinko Tavęs pasveikinti, mažuti, Bažnyčioj sukalbėt maldelę, Uždegt ta proga po žvakutę… Šią ypatingai gražią dieną Baltu drabužiu pasipuošęs, Palydimas krikšto tėvelių, Tapti krikščioniu pasiruošęs… Tegul vien laimė, meilė, gėris, Tave telydi visados.. Krikšto žvakelės šildanti liepsnelė, Te šviečia, neužgęsta niekados.

Puslapiai:12345