Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

Kūdikystė mažučiais delniukais Brėžia savo gyvenimo taką, Šlepsi mažas dailus kamuoliukas Ir vis šneka ir šneka, ir šneka… Lango stiklas pirštukų padeliais Lyg pėdutėmis nutapinėtas Čia kiekvienas mamytės daiktelis Žingeidžiu žvilgsneliu palydėtas. Knieti imti, paliesti, pažinti, Palaižyti, pagriebus į saują, Greitai jau nemokės apsiginti Net žema senučiukė indauja. Į neramų sapnelį atklysta Tik barškučiai, lėlytės […]

Krikštynų sveikinimai

Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą, Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu. Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą, Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum. Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

Krikštynų sveikinimai

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane, Ir sutikote pakrikštyti tada Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį, O krikšto žvakė ją sušildė. Smagu bus augti ir juokauti, Su tavimi dėde pabendrauti, Tau teta laišką parašyti O per atostogas pasimatyti. Žinau, kad Jums gali būt sunku, Bet padaryti nieko negaliu Tėveliai šitaip pasirinko, Bet mūsų nuomonės dėl […]

Krikštynų sveikinimai

Nuo tos dienos, kai Krikšto marškiniais aprengę žvelgėm, Akimirksnis prabėgo — patikėt, Sūnau, sunku, Kad štai dabar jaunystės baltas žirgas galvą lenkia — Ir klesti Tavyje didi jėga jaunų žmonių. Laimingas visad būki siekių kelyje, svajoki! Lai išsipildo Tavo visos viltys ir planai, O metai bėga pasiekimų džiaugsmo nuvilioti… Ir kol Tu jaunas, skrisk kaip […]

Krikštynų sveikinimai

Lai šiandien giesmes tau suoks angelai ir džiūgaudami laimės mels. Lai debesys padangėj šoks, o vėjas už langų tau gros. Lai visi žiedai šypsosis ir švelnų aromatą skleis vien tik tau, mažyti! Linkim tau daug laimės ir visko, ko širdelė kada trokš.

Krikštynų sveikinimai

Kas žiemužėj sūnų mūs globos? — Angelas iš gėlių vasaros. Šerkšno sapną rankose sūpuos Angelas iš vaiko pasakos… Tad iš rūmų nuostabios pūgos Mūsų sūnui padainuok. Karaliene būk baltos žiemos Ir vaikystės laime Jį užklok.

Krikštynų sveikinimai

O kaip džiaugiuosi, kad pasirinkot Jūs mane, Ir sutikote pakrikštyti tada Kai Kalėdų šerkšnas spaudė širdį, O krikšto žvakė ją sušildė. Smagu bus augti ir juokauti, Su tavimi dėde pabendrauti, Tau teta laišką parašyti O per atostogas pasimatyti. Žinau, kad Jums gali būt sunku, Bet padaryti nieko negaliu Tėveliai šitaip pasirinko, Bet mūsų nuomonės dėl […]

Krikštynų sveikinimai

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo, tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį. Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje, tėvai, turbūt sukviestų visą pasaulį. Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams… Rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

Jūsų sveikatos gidas internete. Naujienos, Vaistai, Ligos, Vaistažolės.

Krikštynų sveikinimai

Atėjus iš po Motinos širdies. Iš tikrojo lietuviškumo — Apdovanota Tu sparnais vilties, Dvasia beribio padorumo. Mes džiaugiamės augindami Tave Darželiuose tarp žalių rūtų, Kad Tavo lūpose skambi daina Ramybe tėviškėlei būtų. Kol žalią žemę dukterys mylės Ir užaugins vaikuos tėvynę — Nė vienas Krikšto lašas neišnyks, Tautoj išugdęs lietuvybę.

Krikštynų sveikinimai

Tarp brangiausių žmonių apkabinsiu Savo Krikšto Tėvelį širdim Ir vaikystę Jam savo priminsiu, Būdama tarsi vaikas švelni. Nepamiršo manęs jokioj šventėj, Nestokojau kasdienės globos. Tad linkiu Jam laimingai gyventi: Lai ne jis, bet Jo — laimė ieškos!

Krikštynų sveikinimai

Tegul krikšto žvakutės liepsnelė Niekada neužgęsta tavo širdyje. Tegul apšviečia tavo kelią Ir atsisipindi akyse. Tegul tavo gyvenimas bus tiesus Kaip aukštyn besistiebiantis medelis, Ir paprastas kaip vyturio giesmė.

Krikštynų sveikinimai

Mieli krikšto tėveliai Ši diena ypatinga, Degant baltai žvakelei Šiandien tapsiu turtingas. Gausiu meilę Dievulio Dovanų kalnelius, Kunigėlio palaimą Ir antrus tėvelius. Į tikėjimo kelią Vartelius man atversit Ir mane pirmą kartą Pas Dievulį nuvesit.

Krikštynų sveikinimai

Kai vyriško peties man trūksta — Aš pas Tave iškart skubu; Ir patarimai tiesiog plūsta Iš lūpų tėviškai švelnių. Kai gero žodžio, Tėve, reikia — Aš surandu Tave visur; Ir negirdėjau niekad peikiant, Tik paremiant žmogaus vardu.

Krikštynų sveikinimai

Paseksim pasaką žvaigždėtą Atėjusiam iš ateities. Nutiesim kelią Jam saulėtą, Apgaubsim skraistėmis vilties. Krikštynų puota Jo likimui — Tai nuostabios lemties pradžia. Stos šventės laukęs nuo gimimo Lai džiaugias mūsų dovana.

Puslapiai:12345