Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Krikštynų sveikinimai

Krikštynų sveikinimai

Meiliai šypsosi saulutė, Skleidžias mėlyna žibutė, Čiulba linksmas vyturys, Džiaugsmas beldžias į duris. Šiandien krikštytas, vaikeli, Tavęs laukia ilgas kelias. Kai paaugsi, sutvirtėsi Ir tėveliams tu padėsi. Tau šiandien gieda angelai Ir džiūgaudami laimės meldžia. Tau šypsosi visi žiedai Ir švelnų aromatą skleidžia. Tau groja vėjas už langų, O debesys padangėj šoka. Tau šiandien dėmesys […]

Krikštynų sveikinimai

Tegul, vaikeli, Tavo vardas Bus pats gražiausias is visų. Na, o pradėtas Tavo kelias Tevirs labai plačiu keliu. Tegul globos vaikystės guolį Mažieji Dievo angelai Ir pasakų nykštuką trolį Nakčia atves šilti sapnai. Tegul nepašykštės likimas Gerumo, meilės ir sparnų Kad kiltumei aukščiau už paukštį, kad būtumei žmogum geru!

Krikštynų sveikinimai

Nepamirštamas rytas Krikštynų, Kai vitražų šventuosius languos Apipylė Jus Viešpats iš tyrų Taurumu Dievo Dvasios šventos. Jo šaltiniuos semiu meilės versmę Ir saulėtą palaimą nešu, Rytmetinę bažnytinę giesmę Dovanoju iš rankų Krikštu.

Krikštynų sveikinimai

Aš trapus ir baltas popieriaus lapas, Pats nusispalvinti negaliu. Tad jei piešite mane tamsiomis spalvoms – būsiu niūrus, O jei piešite skaisčiomis – būsiu šviesus ir linksmas. Aš tarsi paruoštas lipdymui molio gabalas, Pats nusilipdyti negaliu. Tad jei lipdysite mane piktą – busiu piktas, Jei lipdysite mastantį – busiu protingas. Aš maža, gležna gyvybės sėkla, […]

Krikštynų sveikinimai

Atėjus iš po Motinos širdies, Iš tikrojo lietuviškumo – Apdovanota Tu sparnais vilties, Dvasia beribio padorumo. Mes džiaugiamės augindami Tave Darželiuose tarp žalių rūtų, Kad Tavo lūpose skambi daina Ramybe tėviškėlei būtų. Kol žalią žemę dukterys mylės Ir užaugins vaikuos tėvynę – Nė vienas Krikšto lašas neišnyks, Tautoj išugdęs lietuvybę.

Krikštynų sveikinimai

Auksiniai metų bokštai skambins garsiai, Minėdami, kad Tavo amžiaus vidurys… Bet juokiasi gyvenimas, palikęs teisę Tą metų keistą klaidą ištaisyt. Pavasariai žalieji nerimu prabėga. Parskridę paukščiai vėl kažkur išskris… Gyvenimo dienų žalia vilčių alėja Krikšto Motulei laime lai nušvis.

Krikštynų sveikinimai

Aš vėl glaudžiuos prie Jūsų rankų Baltuosiuos Krikšto marškiniuos. Jaučiu, kad širdimi aplankot, Nes Jūsų aš dažnai ilgiuos. Jaučiu švelnumą Motinėlės Ir Tėvužėliu taip tikiu, Kaip tam ryte, kai marškinėliais Apvilkote mane abu. Dabar tuos marškinius šventuosius Prie savo vaiko aš glaudžiu — Jam Krikšto laimę atiduosiu — Savo Krikštatėvių vardu.

Krikštynų sveikinimai

Kada nueina vasara pajūriu Ir bangų veidą liečia praeitis, Į Jūsų dosnų tėviškumą žiūriu, Ir plaka mano vaikiška širdis. Prisiminimais glostau Jūsų širdį Ir nežinau, kaip aš galėčiau padėkot, Kokias gėles reikėtų Jums paskirti, Kad vėl galėtumėm kartu svajot? Auksiniai vasarų pajūriai supa Mūs deimantinę praeitį dabar, Kai nešėte mane lyg mažą “pupą”, Tačiau ir […]

Krikštynų sveikinimai

Žilaplauke mano Prosenele, Apkabinki dažniau maldomis. Tavo meile švelnia apsisupęs, Aš jaučiuosi geru žmogumi. Žilaplauke likimo globėja, Augini mane ant rankų dosnių, Tu žinok, kad esi man lyg fėja, Laimę teikianti vien iš maldų. Prosenelis eina pamažu. Prosenelis kalba – man gražu. Kalba kalbelė – prakilni, Žodelių muzika švelni. Nešauks, nerėks balsu žvarbiu. Prosenelį myliu […]

Krikštynų sveikinimai

Aš ne iš kelionių bandau grįžti Į gerus Krikšto Tėvų namus, O apie dosnumą Jums priminti, Kai auginot mus visus. Jau seniai, seniai visi užaugom, Bet vis grįžtame namo dažniau Pas Tėvus, kad švento Krikšto laime Apkabintų mus stipriau.

Krikštynų sveikinimai

Tegul, vaikeli, Tavo vardas Bus pats gražiausias is visų. Na, o pradėtas Tavo kelias Tevirs labai plačiu keliu. Tegul globos vaikystės guolį Mažieji Dievo angelai Ir pasakų nykštuką trolį Nakčia atves šilti sapnai. Tegul nepašykštės likimas Gerumo, meilės ir sparnų Kad kiltumei aukščiau už paukštį, Kad būtumei žmogum geru!

Krikštynų sveikinimai

Ant angelo sargo sparnelio Dievulis tau siunčia palaimą, Tik auk ir būk sveikas, vaikeli, Jis sergės tave nuo nelaimių. Uždek šventą krikšto žvakelę Ir nieko daugiau nebijoki, Duok angelui sargui rankelę Ir šypseną jam dovanoki.

Krikštynų sveikinimai

Į lietuvišką dvasią parėmę pečius Ąžuolų didingumą nešiojat. Jūs atstojot brangiausius man žmones — Tėvus, Kai vienatvė aplankė juodoji. Kai anksčiau už mane Jie į kitą pasaulį išėjo, Aš verkiau tik pas Jus glėbyje Ir man Krikšto Tėvelių reikėjo. Metai bėga ir laikas palieka gyvent Apdraskytus gyvenimo vėtrų… Ir tada, kuomet, rodos, skausmų nepakelt, Ir […]

Krikštynų sveikinimai

Laimės marškiniais kadais apvilkus, Nutiesei artumo saitų tiltus. Krikšto vandeniu aš apipiltas — Niekada nesu sėkmės apviltas. Stebuklingas Krikšto Sakramentas Tavo įžaduose yra šventas. Kad nebūčiau niekad vargo kentęs, Neaplenk mieloji, jokioj šventėj. Nuoširdžiai Tave myliu, Motule, Už Krikštynų šventąją drobulę.

Puslapiai:12345