Greetings.lt

Sveikinimai, Tostai, Gimtadienio sveikinimai…

Krikštynų sveikinimai

Ši nuostabi diena visiems mums ypatinga,
Įsegusi palaimos sruogą tavo plaukuose.
Mielasis krikšto vaike, būk visada laimingas,
Tegul skruostukų tavo nedengia ašarų rasa. Tegul tyrumo lašas pripildo tavo širdį,
O mažas meilės grūdas tesuteikia tau viltį.
Tegul vaikystės sode prinokę gėrio vaisiai
Maitina tavo sielą net kai jau nebežaisi.